05.02.2019

Staking van 13.02. VSOA Politie betaalt het stakersgeld voor de collega’s die dienst doen in de gevangenis

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle