22.01.2020

Staking cipiers

Staking cipiers

Wij vernemen dat de cipiers in verschillende gevangenissen gaan staken van 27 januari 2020 om 22.00 uur t.e.m. 29 januari 2020 om 06.00 uur.

Vandaag heeft het ACOD tijdens het onderhandelingscomité een stakingsaanzegging geactiveerd voor het personeel van de geïntegreerde politie voor 28 januari 2020 tussen 00.00 uur en 23.59 uur.

Indien leden van VSOA Politie met dienst worden gepland in een gevangenis om de stakende cipiers te vervangen en zelf willen staken, zullen wij deze staking dekken in de voorziene periode van 28 januari 2020 tussen 00.00 uur en 23.59 uur.

Opgelet: personeelsleden die de nacht zouden moeten werken in de gevangenis van 27 op 28 januari 2020 kunnen slechts op 28 januari 2020 om 00.00 uur in staking gaan.

Om te kunnen genieten van de stakerspremie stuurt u ons een kopie van de weddefiche van de maand(en) waarin u gestaakt heeft en indien mogelijk een kopie van uw dienstrooster.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle