Staking gevangenissen : Personeel politie wil gerespecteerd worden !

Persmededeling – Zaventem, 18 oktober 2010

STAKING GEVANGENISSEN :
PERSONEEL POLITIE WIL GERESPECTEERD WORDEN !
VSOA Politie verneemt dat op zaterdagavond een wilde staking is uitgebroken in de gevangenis van Nijvel. In minder dan 10 dagen is dit reeds de tweede gevangenis waar de cipiers beslissen om het werk neer te leggen.

Het komt ons niet toe te oordelen over de gegrondheid van de lopende acties in de gevangenissen, zoals het ons ook niet toekomt om voor die sector een minimale dienstverlening te eisen zoals die nochtans bestaat voor de politie.

Nochtans waren er, tussen de minister van Justitie en de syndicale organisaties van de sector politie, afspraken gemaakt die een periode voorzagen tussen het begin van de onderhandeling en de activatie van een stakingsaanzegging in de gevangenissen.

Wij stellen vast dat het personeel van de gevangenis eenzijdig in staking is gegaan zonder ordewoord van de representatieve vakbonden. Misschien zullen de syndicale organisaties deze wilde staking op zich nemen ? Het resultaat blijft hetzelfde : een fundamentele overeenkomst tussen de minister van Justitie en de syndicale organisatie voor de sector politie werd niet gerespecteerd.

Dit non-respect heeft zware gevolgen, op professioneel en sociaal vlak, voor de leden van het personeel van de betrokken politiezone, maar ook (in de nabije toekomst) voor de leden van de federale politie die hen zullen moeten vervangen.

Onze organisatie had gewaarschuwd : in dergelijke gevallen zouden wij evenveel stakingsaanzeggingen indienen zodat men zou begrijpen dat de politiemensen geen pionnen zijn.

VSOA Politie heeft nu twee stakingsaanzeggingen (Nijvel en Doornik) ingediend om de ministeriele overeenkomst te laten naleven. De stakingsaanzeggingen zullen vermoedelijk op 27 oktober worden onderhandeld. Wanneer er geen rekening gehouden wordt met onze eisen zullen wij overgaan tot actie, zowel in de betrokken politiezones als in de betrokken eenheden van de federale politie.

U kan zich de chaos in de gevangenissen voorstellen !
Vincent GILLES – Voorzitter – VSOA Politie – 0475/30 48 64
Vincent HOUSSIN – Ondervoorzitter – VSOA Politie – 0485/18 49 52

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..