Stakingen in de gevangenissen ? VSOA – Politie neemt proactief initiatieven

gevangenis

Zaventem, 23 december 2012
Stakingen in de gevangenissen ? VSOA – Politie neemt proactief initiatieven.

Het is bijna een jaarlijkse traditie geworden dat de cipiers het werk neerleggen tussen Kerst en Nieuwjaar.  Over de motieven van deze stakingen wensen wij geen uitspraken te doen en respecteren ieders stakingsrecht.  Echter, het kan niet langer dat dit enerzijds weegt op het sociaal leven van de betrokken politiemensen en anderzijds op de reguliere politiewerking en dienstverlening naar de bevolking toe.

Daarom hebben wij tot op heden zeer kort op de bal gespeeld door telkens op onze beurt een stakingsaanzegging in te dienen voor het politiepersoneel.  Gelet op het feit dat het weer al enige weken aan het rommelen was binnen de muren van een aantal gevangenissen; en gelet op het feit dat wij gebonden zijn aan wettelijke termijnen om de stakingsaanzegging in te dienen; hebben wij besloten om proactief te reageren.

Ons standpunt is zeer duidelijk :

• De stakingsaanzegging geldt enkel voor het voltallig personeel van de geïntegreerde politie dewelke ingezet worden om cipiers te vervangen tijdens stakingen. De aanzegging loopt van 20/12/2012 om 00:00 uur tot 01/02/2013.

• Het feit of er werkelijk wordt gestaakt, ligt dus volledig in handen van de betrokken overheden.

• Conform artikel 23 § 5 van de Wet op het Politieambt is het handhaven van de orde in gevangenissen bij oproer of onlusten een politietaak.  Het vervangen van cipiers bij stakingen hoort daar duidelijk niet bij.  Het wordt dan ook eens tijd dat Justitie hun interne problemen structureel oplost en ook voorziet in een interne oplossing, zodat niet steeds te pas en te onpas moet gegrepen worden naar de “noodoplossing”: De Politie.

• Indien er toch Politiepersoneel tijdens deze periode in de gevangenis dient ingezet te worden, zullen wij opdracht geven aan onze raadsman om een gerechtelijke procedure te starten.

In geval van mogelijke problemen, aarzel niet uw afgevaardigde te contacteren.
Vincent Gilles                                    Vincent Houssin
Président National                            Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                 +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..