02.06.2010

Stakingsaanzegging «gevangenissen» – strategie en verloop

Stakingsaanzegging « gevangenissen » strategie en verloop.

Gelet op het feit dat er tijdens de onderhandelingen een (tijdelijk) akkoord tot stand kwam tussen de Minister van Justitie en de vakorganisaties van de cipiers ; Gelet op het feit dat de huidige Ministers van Justitie en Binnenlandse zaken geen beslissingen kunnen nemen die een invloed zouden kunnen hebben op de werking van hun opvolgers; hebben wij vandaag de stakingsaanzegging (mbt de Federale Politie in de agglomeratie Brussel) opgeschort met de bedoeling de debatten te voeren op het onderhandelingscomité van 16 juni.

Ter herinnering , deze stakingsaanzegging omvat twee fundamentele vragen die gelden voor alle politiemensen van het land :

– In welke omstandigheden en binnen welke termijn(en) kunnen de politiemensen ingezet worden die een redelijkheid en een respect voor het welzijn van de personeelsleden garanderen ?

– Voor welke ta(a)k(en) (nauwkeurig) kunnen de politiemensen ingezet worden ? (Voor onze organisatie lijkt het ideaal dat de “bewakingsopdrachten” stoppen aan de poort van de gevangenissen)

Wij hadden tevens vier “lokale” stakingsaanzeggingen klaarliggen om aanstaande donderdag neer te leggen, gaande over organisatorische problemen te Brugge, Ieper, Wortel en Hasselt.

Deze worden “in reserve” gehouden … voor een later gebruik.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle