24.11.2009

Stakingsaanzegging : het toenemend geweld en bedreigingen ten aanzien van de politie.

Zaventem, 24/11/09

Aangetekend – Stakingsaanzegging

Mevr. Annemie TURTELBOOM
Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 BRUSSEL

Onze ref.. : AY/4504-2009

Mevrouw de Minister,

Onderwerp : Nationale stakingsaanzegging – Geïntegreerde Politie.

Conform het artikel 126 van de wet van 7/12/1998 op de Geïntegreerde Politie dienen wij een stakingsaanzegging in voor volgende motieven :

– Problematiek van het geweld ten aanzien van politieambtenaren – Doodsbedreigingen!!! Maatregelen?

De stakingsaanzegging neemt een aanvang op 10/12/2009 om 00.00 uur en eindigt op 31/01/2010 om 24.00 uur, en heeft betrekking op het geheel van het personeel van de Geïntegreerde Politie..

In afwachting tekenen wij, Mevrouw de Minister, met de meeste hoogachting,

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle