25.06.2011

Stakingsaanzegging ingediend door de vakbonden van de cipiers

Geachte Afgevaardigden, Geachte leden,

Naar aanleiding van een stakingsaanzegging ingediend door de vakbonden van de cipiers, hadden wij op onze beurt een nationale stakingsaanzegging ingediend voor het politiepersoneel.
Onze stakingsaanzegging werd verleden woensdag onderhandeld.
De gesprekken inzake de stakingsaanzegging van de cipiers zijn nog niet beëindigd en een laatste ultieme vergadering heeft plaats op… 19 juli.
Wij hebben onze aanzegging dus opgeschort. Maar om technische redenen die te maken hebben met de wettelijke bepalingen waarin we ons bevinden, stopt onze aanzegging en dus ook de opschorting op 27 juni.
Daarom zullen wij een nieuwe stakingsaanzegging voor het politiepersoneel indienen zodat we – na kennisname van de standpunten van de cipiers – op 20 juli verder kunnen onderhandelen.
We kunnen gerust stellen dat er een echte en zware druk ligt bij de overheid.

Vincent Gilles
Nationaal Voorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle