Stakingsaanzegging WPR… geactiveerd

art2


Zaventem, 27 augustus 2014

Vandaag vond het onderhandelingscomité 351 plaats met als enig agendapunt uitgaande van VSOA Politie: stakingsaanzegging WPR.

De reden van de stakingsaanzegging is enerzijds het ontbreken van signaploegen tijdens het onder meer vaststellen van verkeersongevallen, en anderzijds het afbouwen van de ploegen waarbij wij duidelijk geëist hebben om de afgeschafte ploegen van de voorbije jaren terug in plaats te stellen.

Het ontbreken van signalisatieploegen bij interventies op de autosnelwegen werd reeds meermaals besproken tijdens basis- en hoog overlegcomités. Wij stellen eveneens vast dat de functie van signalisatieploeg in iedere provincie op een andere wijze wordt ingevuld…of niet wordt ingevuld.

Aan de hand van een gedegen risicoanalyse adviseert de Interne Preventiedienst (CG/WB preventiedienst van de FedPol) om steeds een signalisatieploeg van de politie bij een interventie op de autosnelweg mee te sturen omdat enkel op deze wijze het risico op aanrijdingen met personeelsleden van de WPR sterk verminderd kan worden.

Recente gebeurtenissen bevestigen dat deze bezorgdheden van de personeelsleden en de vakorganisaties volkomen terecht zijn.

DAH stelt tijdens de onderhandelingen dat er in geen enkele provincie ploegen werden afgeschaft… Tevens brengt de overheid naar voor dat er in bepaalde Vlaamse provincies contracten werden gesloten met de FAST dienst en dat deze dienst goed werkt… De collega’s vanop het terrein hebben tijdens de onderhandelingen beide stellingen ontkracht.

Na uren onderhandelen poneert de overheid volgend voorstel :

• gezien de overheid zich bewust is van de specificiteit en het gevaar van werken op een autosnelweg;

• wenst men tijdens de maanden september en oktober een testperiode te starten waarna een evaluatie zal gebeuren;

• waarbij men bij iedere interventie twee elementen naar een interventie zal sturen, hetzij twee politieploegen, hetzij één politieploeg en één signalisatiewagen van een takeldienst.

• echter met de huidige configuratie van de permanentieploegen in iedere provincie;

• deze richtlijn zal vanuit de directie verspreid worden naar de provinciale verantwoordelijken van de provincie.

VSOA Politie vindt het voorstel van de overheid onvoldoende en activeert de stakingsaanzegging om volgende redenen:

• het FAST project werkt niet (overal) zoals voorgesteld;

• wij helaas wel moeten vaststellen dat er ploegen in bepaalde provincies werden afgeschaft;

• door opnieuw te putten uit de bestaande ploegen, men deze onrechtstreeks zal halveren,

• de risicoanalyse van de preventieadviseur duidelijk adviseert dat het risico onaanvaardbaar is om als onbeschermde ploeg een incident op de autosnelweg te benaderen.

• volgens de welzijnswet de werkgever alle mogelijke maatregelen moet nemen om zijn personeel in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten werken. Wanneer de werkgever beroep doet op een externe partner (het FAST team) dient men er zich bovendien van bewust te zijn dat de regels van “werken met derden” van toepassing zijn en men mogelijks ook daar een zware verantwoordelijkheid draagt.

Tegelijkertijd hebben wij aan DAH nogmaals laten weten dat men dringend werk moet maken van het tekort aan gespecialiseerde personeelsleden (brevethouders) en voertuigen. Er zijn momenteel verkeersposten waar meer dan de helft van het personeel geen brevethouder is.

In de komende dagen worden er samen met de afgevaardigden onaangekondigde acties gepland. Wij houden jullie op de hoogte.

VSOA Politie zet zich in voor het welzijn en de veiligheid van de personeelsleden!

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..