Stakingsactie bij het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

23.03.2022

“Wij lopen met het hoofd tegen de muur, het schip is aan het zinken, er is geen toekomst, alles is om zeep en men weet niet waarom…” dit is wat men deze morgen in het gebouw van het SSGPI in Brussel hoorde.

Op dinsdag 22 maart zijn de personeelsleden van de SSGPI in staking gegaan om te protesteren tegen hun werkomstandigheden en het gebrek aan middelen. Deze laten hen niet meer toe om hun taken ten gunste van hun collega’s van de lokale politie en van de federale politie correct uit te voeren.

Ze werden gesteund door de personeelsleden van de satellieten van Jumet en Hasselt.

De grootste reden van hun ontevredenheid: het slecht functioneren van de nieuwe loonmotor inplaatsgesteld in oktober 2021 waarover niemand uitleg blijkt te kunnen geven en/of de mankementen te kunnen oplossen.


Men telt zelfs niet meer de onverklaarbare wedde herberekeningen, de onwettelijke automatische compensaties die soms over de 1.000 € kunnen oplopen en nog andere problemen …

Sommige personeelsleden hebben zelfs een weddefiche gekregen waarop een bedrag van … 0 € vermeld stond …

Duizenden formulieren (F/L021, F/L081,…) worden niet meer behandeld en deze vergoedingen worden dus ook niet meer uitbetaald, in sommige gevallen al meer dan één jaar.


Een andere problematiek die hen verontrust is de slechte communicatie met hun eigen directie en met de privéonderneming die het nieuwe programma beheert.

Indien zij gekozen hebben om dit te uiten en het werk te staken is het dus ook om de omvangrijke psychosociale last aan te klagen die zij ondergaan en ook uit solidariteit met de talrijke collega’s die slachtoffers zijn van de problemen veroorzaakt door de loonmotor.

Naar aanleiding daarvan heeft de directeur-generaal van het ATS Binnenlandse Zaken een ontmoeting met de stakers aanvaard. Tijdens een gesprek van meer dan één uur bevestigt hij dat de problematiek grote aandacht verdient en prioritair behandeld moet worden.

Hij heeft zich ook geëngageerd om de boodschap van onze collega’s naar de minister van Binnenlandse Zaken over te brengen zodat er snel oplossingen gevonden kunnen worden.

Hij geeft toe dat iedereen inderdaad moet kunnen werken in een serene omgeving en dat het een plicht is van de werkgever om erover te waken dat ieder personeelslid de bezoldiging ontvangt waar hij/zij recht op heeft.

Wij rekenen er dus ook ten stelligste op dat de engagementen, aangegaan tijdens de onderhandeling over de stakingsaanzegging van 11 maart, nagekomen worden.

Daar zullen we zeker op toezien.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..