Stakingsordewoord van het gemeenschappelijk front aan de collega’s van de technische diensten WPR voor 10/10

politie2


Zaventem, 03 oktober 2014

We hebben het al gezegd in ons laatste communiqué: als de co-formateurs tijdens de tweede ontmoeting niet voldoende tegemoetkomen aan onze eis, om de “vernietigde rechten te herstellen en om een afdoend antwoord te krijgen op de vraag die gesteld werd aan het Grondwettelijk Hof”, zullen wij hardere acties voeren.

Deze tweede ontmoeting heeft vandaag plaatsgehad. En het voorstel dat werd meegedeeld is ronduit schandalig. Oordeel zelf maar : « Er is nog steeds geen akkoord tussen de partners van de Zweedse coalitie. Bijgevolg kunnen we jullie niets meedelen. »

Bijgevolg heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om, na de manifestatie van 18/09 en de nationale staking van 23/09, een nieuwe, zeer doelgerichte actie te voeren met een belangrijke symbolische waarde.

Zo is gebleken dat :

– Enerzijds de Federale Politie de stakingsaanzegging, waarover onderhandeld werd en die geactiveerd is, uit het oog verloren heeft !

– Anderzijds de operatie “SPEED “ niet op de lijst van opdrachten staat die aanleiding kunnen geven tot opvordering ;

– Tenslotte, een operatie « SPEED » voorzien is op 10 oktober.

Het gemeenschappelijk front roept alle collega’s van de technische diensten WPR, die van essentieel belang zijn voor het organiseren van deze operatie, op om te staken op 10 oktober ter gelegenheid van de operatie « SPEED ».

Wij rekenen erop dat u massaal zal deelnemen en
uw verantwoordelijkheid zal opnemen bij deze actie « Operatie Speed »

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..