Standpunt VSOA Politie mbt voorstellen overheid inzake het sectoraal eisenbundel

Brussel, 10 september 2008

Vandaag heeft het onderhandelingscomité plaatsgevonden m.b.t. het sectorale eisenbundel ingediend in gemeenschappelijk vakbondsfront.

VSOA – Politie heeft bij de aanvang van de bespreking het standpunt zoals vastgesteld door het Nationaal Comité, zeer duidelijk gemaakt ten overstaan van overheid en de andere vakorganisaties. De integrale tekst van dit standpunt, zoals overhandigd aan de overheid, vindt u in bijlage. We hebben hierbij als enige organisatie nogmaals zeer duidelijk gemaakt dat een barema-aanpassing voor ons de cruciale eis blijft.

Volledig in overeenstemming met het mandaat van het Nationaal Comité, hebben de VSOA onderhandelaars vervolgens de zaal verlaten. Wij kunnen deze pas terug vervoegen als aan volgende voorwaarde voldaan is: volledig afzonderlijke behandeling van het syndicale eisenpakket en dit zonder enige voorafgaandelijke resultaatverbintenis op het finale resultaat. Vervolgens zijn wij bereid om in afzonderlijke besprekingen de verzuchtingen van de overheid te bespreken en dit eveneens zonder enige voorafgaandelijke resultaatverbintenis op het finale resultaat.

De andere vakorganisaties hebben te kennen gegeven hun standpunt te zullen vaststellen aan het einde van de besprekingen m.b.t. het dossier zoals het thans voorligt.

VSOA – Politie heeft te kennen gegeven acties te zullen starten. Onze leden en afgevaardigden zullen hiervan op zeer korte termijn geïnformeerd worden.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie
PDF – versie Standpunt VSOA Politie
 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..