Standpunt VSOA-Politie

vincents


Zaventem, 15 juli 2014

Onze organisatie heeft kennis genomen van het interview van de heer Eddy LEBON op het journaal van RTL TVI, heden 15 juli 2014.

Eerst en vooral dienen wij te benadrukken, net zoals de heer Eddy LEBON, dat onze syndicale organisatie niet kan aanvaarden dat men syndicale verantwoordelijken bedreigt omwille van het uitoefenen van hun functie.

Onze syndicale organisatie heeft dergelijk gedrag nooit gesteund, en zal dergelijk gedrag nooit steunen.

Daarom bevestigt onze syndicale organisatie, voor zover dit zou nodig zijn, dat wij ons distantiëren van alle personen die vertegenwoordigers van de vakorganisatie SYPOL zouden bedreigd hebben, en veroordelen wij alle bedreigingen, in de veronderstelling dat ze bewezen zouden zijn, die zouden geuit zijn ten opzichte van de vertegenwoordigers van SYPOL.

Vervolgens, in zijn interview van 15 juli 2014 tijdens het journaal van 13 uur op RTL TVI, zegt de heer Eddy LEBON dat twee politiesyndicaten aan de oorsprong zouden liggen van de bedreigingen ten opzichte van vertegenwoordigers van SYPOL.

In geen geval namen de vertegenwoordigers van het VSOA-Politie deel aan pogingen tot intimidatie of aan bedreigingen ten opzichte van de vertegenwoordigers van SYPOL, of aan ieder ander persoon.

In de hypothese dat de opmerkingen van de heer Eddy LEBON, tijdens het journaal van 15 juli 2014, de vertegenwoordigers van het VSOA-Politie zou viseren, zal onze organisatie het niet nalaten onmiddellijk een gerechtelijke procedure te starten t.a.v. de heer Eddy LEBON of andere vertegenwoordigers van SYPOL die onze vertegenwoordigers in diskrediet proberen te brengen.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..