Start sectorale onderhandelingen:
GOED NIEUWS!

22.01.2021

Op woensdag 20 januari 2021 hadden de vier representatieve vakorganisaties een overleg met de kabinetschef en de directeur-generaal van het ATS Binnenlandse Zaken. De reden van dit overleg kaderde in het feit dat VSOA Politie, NSPV en ACV Politie de deelname aan het hoog overlegcomité tijdelijk hebben opgeschort.

  • Erkenning beroepsziekte

De kabinetschef bevestigde ons dat er zowel in het kader van de erkenning (verlenging K.B.) beroepsziekte, alsook de vaccinatiestrategie, stappen werden ondernomen door de minister. Voor de erkenning beroepsziekte zijn er stappen voorwaarts gemaakt, maar men zou de erkenning in de zogenaamde “gesloten lijst” willen beperken tot de eerstelijnspolitie. Wij hebben de boodschap gegeven dat dit een concept is dat voor ons niet aanvaardbaar is, gezien de volledige geïntegreerde politie een essentiële dienst is, waar niet alle Covid-maatregelen kunnen gerespecteerd worden (thuiswerk is eerder de uitzondering) en waar de zogenaamde tweedelijns ook in contact komt met zowel burgers als de collega’s in eerste lijn.

  • Vaccinatiestrategie

Ook m.b.t. de vaccinatiestrategie zou een bespoediging er misschien inzitten, waarbij men echter wel dezelfde logica zou volgen. We hebben ook daar laten weten dat we er geen probleem mee hebben dat de eerstelijnspolitie eerst zou gevaccineerd worden (integendeel) maar dat ook de rest van de geïntegreerde politie daarna dient aanzien te worden als essentiële dienst.

Voor alle duidelijkheid: de vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Geen enkel personeelslid zal verplicht worden zich te laten vaccineren.

  • Loononderhandelingen

Tot slot bevestigde de kabinetschef ons dat de overheid de sectorale onderhandelingen zal opstarten in februari. Dat is zeer goed nieuws, en biedt perspectief voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie, die gedurende 20 jaar hebben moeten wachten op een loonsverhoging.

Zoals eerder gemeld, en conform eerdere akkoorden, werd reeds een eerste evaluatie uitgevoerd van zowel het vorig sectoraal akkoord, als van de huidige loonschalen. Nu hebben we bevestiging gekregen dat de loononderhandelingen wel degelijk in februari zullen starten.  Eerstdaags zullen we de uitnodiging hiervoor ontvangen.

Of wij terug gaan deelnemen aan het hoog overlegcomité, hangt af van het effectief nakomen van de beloftes en engagementen die werden genomen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..