Start van onze campagne “Geweld tegen politie”

19.10.2020

VSOA Politie stelde in de herfst 2010 het “Protocol tegen het geweld waarvan politieambtenaren slachtoffer zijn” op. Dit voorstel/protocol heeft sporen achtergelaten binnen de politionele sector. VSOA Politie is actief bezig in het kader van dit fenomeen door middel van verschillende initiatieven, waarvan enkele niemand onverschillig hebben gelaten. Dit fenomeen wordt helaas vaak genegeerd en geminimaliseerd. Dit niettegenstaande het de personeelsleden en het beroep van politieambtenaar serieus treft. Bovendien kost dit fenomeen de gemeenschap veel geld.

Bij nazicht tussen de periode 2010/2013 bleek dat dit thema nooit het onderwerp is geweest van een doorgedreven sociologische studie. We hebben dan ook snel begrepen dat “er iets moest gebeuren”. N.a.v. van een aantal concrete feiten hebben we samen met de andere sociale partners een strategie bepaald d.m.v. een stakingsaanzegging en een nationale manifestatie om beweging te krijgen in het dossier. Deze acties hebben de ministers van Binnenlandse Zaken (Milquet) en Justitie (Turtelboom) er toe aangezet initiatieven te nemen. Mevr. Milquet heeft vier gezamenlijke werkgroepen opgericht; de tweede kreeg de opdracht om het fenomeen te bestuderen (“wat flik je me nu”). Op niveau Justitie werd er eveneens een werkgroep opgericht. Echter, de paritaire samenstelling was niet naar de zin van de magistratuur met als resultaat dat er in die samenstelling slechts één vergadering plaatsgevonden heeft (in tussentijd werd dit probleem en de contacten serieus verbeterd).

Sindsdien hebben de opeenvolgende voogdijministers de aanbevelingen van de verschillende werkgroepen heel traag/te traag, en soms onvolledig (waardoor belangrijke zaken over het hoofd worden gezien) toegepast.

Samen met de recente cijfers – zowel de geactualiseerde officieel geregistreerde feiten, alsook een actuele digitale bevraging bij de collega’s, hebben we een grootschalige sensibiliseringscampagne opgezet.

Deze campagne wordt mede ondersteund door een aantal bekende Vlamingen en Franstaligen, uit de cultuur- en sportsector.

Ook laten we een aantal slachtoffers aan het woord, die ons hun verhaal en ervaringen vertellen over de feiten, alsook over de nazorg en bijstand.

Deze campagne heeft tot doel om zowel de bevolking, de politiek, alsook de collega’s te sensibiliseren. Bovendien wensen we de politieke overheden te overtuigen, om allereest het fenomeen te erkennen, alsook de nodige maatregelen te nemen om het geweld tegen de politie in te dijken en de daders werkelijk te bestraffen.

De campagne bestaat uit drie onderdelen: cijfergegevens, steunbetuigingen en getuigenissen van slachtoffers. Deze zullen in de loop van de komende weken op de sociale media Facebook®, Twitter®, Instagram® zullen worden verspreid.

Wij zullen ons eisenbundel tijdens onze campagne overhandigen aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de steun en getuigenissen van collega’s-slachtoffers als zowel de bekende personaliteiten, heel veel mensen zullen raken en de ogen zullen openen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..