Stop de sloop van de scheepvaarpolitie !

Sinds jaren is men doof voor de verzuchtingen van de Scheepvaartpolitie met als gevolg lage budgetten, schrijnend personeeltekort, werkingsproblemen enz….

Als klap op de vuurpijl kwam er in september 2008 de melding dat de SPN enkel nog op minimum bezetting kan draaien gezien de budgettaire problemen binnen de Federale Politie. Er werd een herverdeling gedaan van de nog beschikbare budgetten binnen DAC (Directie van de politie van de verbindingswegen), met als gevolg dat de SPN het zwaarste moest inleveren op zijn werkingsmiddelen. SPN kreeg 20% minder dan de andere diensten zijnde SPC (spoorwegpolitie) en LPA (luchtvaartpolitie) binnen DAC.

WAAROM DIT GROTE VERSCHIL!!!!!!!!!!!!

Tevens wordt er een totale wervingsstop gehouden voor de SPN niettegenstaande het huidige personeelstekort dat reeds is opgelopen tot meer dan 20%.
Door de blinde en eenzijdige besparingen bij de SPN is de goede werking totaal zoek en wordt de poort wagenwijd opengezet voor mensenhandel, illegalen, diefstallen in de havens enz…
De Schengenakkoorden, grensbewaking en controle zijn totaal zoek en worden met mondjesmaat gedaan.

Door de afschaffing van de ploegen op het terrein komt de onderlinge veiligheid van het personeel in gedrang en nog maar gezwegen over de veiligheid van de burger, scheepvaart en bedrijven. De broodnodige opleidingen, cursussen, schietoefeningen worden nog met mondjesmaat gehouden, ver onder het minimum. Niemand heeft dit jaar voldaan aan de GPI48.Opdrachten kunnen niet veilig meer worden uitgevoerd door de minimum aan ingezet personeel bij aantreffen en opvang van illegalen, verstekelingen enz..

Het geklungel gaat maar verder, in 2009 krijgt de SPN hetzelfde budget als 2008 dat reeds 3 à 400.000 € te weinig was. De maat is vol en de vakbonden hebben in gemeenschappelijk vakbondsfront besloten nationaal te staken op 16.12.2008 en actie te voeren in de Waaslandhaven Kallosluis tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Patrick VAN DEN SANDE
0479/86.04.35

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..