Strafuitvoeringsrechtbank Brussel – Theoreticussen beslissen om circus te laten doorgaan in Justitiepaleis, belastingbetaler draait er voor op !

justitiepaleis

Zaventem, 04 februari 2013

Strafuitvoeringsrechtbank Brussel – Theoreticussen beslissen om circus te laten doorgaan in Justitiepaleis, belastingbetaler draait er voor op !

Dat het bewaken van gevaarlijke gevangen bij het overbrengen van gevangenis naar Justitiepaleis een taak is van de politie, twijfelt niemand aan.  Het VSOA Politie is echter de mening toegedaan dat het praktischer, goedkoper en ook veiliger zou kunnen.

De regelgeving voorziet duidelijk dat de strafuitvoeringsrechtbank perfect kan doorgaan binnen de muren van de gevangenis.

17 MEI 2006. – Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken. Hoofdstuk II. – Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 3. In artikel 76 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 3° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : ” De strafuitvoeringskamers kunnen zitting hebben in elke rechtbank van eerste aanleg gevestigd in het rechtsgebied van het hof van beroep, alsmede in de strafinrichtingen. “

Men heeft echter gekozen om een aantal theoreticussen te laten beslissen om dit circus te laten doorgaan in het justitiepaleis van Brussel.  Het toppunt is dat de rekening dient betaald te worden door de Politie en de belastingbetaler.

Ondertussen worden in zowat het hele land patrouille en interventieploegen afgeschaft wegens te weinig middelen, en is de burger er dus een tweede maal de dupe van.

Wij roepen dan ook de politici met verantwoordelijkheidszin op om initiatieven te nemen om dergelijke geldverspillingen, die bovendien gepaard gaan met onnodige veiligheidsrisico’s,  in de toekomst te vermijden.

 

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..