15.09.2008

Syndicale info inzake pamflet nspv dd 11/09

Brussel, 15/09/2008

SYNDICALE INFO
Aan alle leden en afgevaardigden,

U heeft waarschijnlijk reeds gehoord of gelezen dat de voorzitter van het NSPV een pamflet opmaakte waarin hij openlijk zware beschuldigingen uit ten opzichte van de directie van onze organisatie.

Gezien hetgeen voorafgaat, informeren wij u dat wij op aanraden van onze advocaat, meester Vincent DE WOLF, reeds in kortgeding de nodige procedures opgestart hebben om onze rechten te vrijwaren.

Verdere inlichtingen volgen zo snel mogelijk

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle