Syndicale mededeling in gemeenschappelijk front – De stakingsaanzegging werd ingetrokken

11.04.2020

De onderhandelings- en overlegcomités van 3 en 7 april hadden al resultaten opgeleverd die voldeden aan de eerste twee punten van onze stakingsaanzegging (zie onze mededeling over de stakingsaanzegging van 1 april en de volgende mededelingen m.b.t. dit onderwerp).

Gistermiddag is er een laatste en lange vergadering gehouden. Het leverde ook enkele resultaten op met betrekking tot het derde en laatste punt van onze stakingsaanzegging:

  1. De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken verbindt zich ertoe de politiemensen op het terrein zoveel mogelijk de reeds beschikbare beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen, met bijzondere aandacht voor de eerstelijnsdiensten van de federale politie die belast zijn met de grenscontrole en de transmigratie. Daartoe zal met name de federale politie – afhankelijk van de marge die op de beschikbare FFP2-maskers wordt berekend – deze ook zoveel mogelijk ter beschikking stellen via kits die door de politieagenten kunnen worden gebruikt in gevallen waarin de basisregels van de sociale afstand niet kunnen worden gerespecteerd.
  2. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft binnen de federale regering het akkoord verkregen om het de geïntegreerde politie mogelijk te maken zelf in de nodige beschermingsmiddelen te voorzien middels een eigen overheidsopdracht, waarvan de aankoopprocedure binnen de korts mogelijke termijnen wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd worden alle andere mogelijke pistes tot verwerven van beschermingsmiddelen en tot verdeling op het terrein ten gronde geëxploiteerd (zowel de diverse types beschermingsmaskers, als brillen en gelaatsschermen). Aansluitend wordt ook onderzocht of de niet-conforme maskers welke via de federale taskforce De Backer werden aangekocht, voldoende kwalitatief zijn voor bepaalde politieopdrachten en desgevallend kunnen worden gerecupereerd.

Na deze uiteenzetting en rekening houdend met de verschillende engagementen van de overheid, heeft het gemeenschappelijk front ACV-OD, NSPV en VSOA Politie besloten om de stakingsaanzegging in te trekken.

Voor alle duidelijkheid, volgende week zal cruciaal zijn. De uitvoering van de engagementen (maximaal mogelijk) moet een positief signaal zijn dat concreet zichtbaar is voor het personeel van de geïntegreerde politie.

Indien dit echter een teleurstelling zou worden zal het gemeenschappelijk front onmiddellijk een nieuwe nationale stakingsaanzegging indienen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..