Syndicale mededeling in gemeenschappelijk front – Resultaten van de onderhandelingen

04.04.2020

De drie motieven van de stakingsaanzegging waren de volgende:

  1. We wensen dat de overheid haar standpunt heroverweegt en bevestigt dat politiepersoneel wel degelijk een prioritaire beroepscategorie is.
  2. Vervolgens willen we een debat over hoe we onze collega’s adequaat kunnen uitrusten en over de timing voor het bereiken van adequate uitrusting.
  3. Tot slot willen we de gebruiksmodaliteiten van de uitrusting bespreken.

Hieronder volgen de antwoorden die voor elk van deze motieven zijn geformuleerd:

  1. De regering erkent in naam van de minister van Binnenlandse Zaken dat de politie een essentiële partner is in de strijd tegen Covid-19. In een ministerieel besluit staat deze erkenning duidelijk vermeld;
  2. Als gevolg hiervan zijn werkgevers in onze sector inderdaad verplicht om hun personeel uit te rusten met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De schaarste van deze beschermingsmiddelen is een ernstig probleem. Om het huidige tekort te verhelpen, rekening houdend met het feit dat een aantal politiezones proactief zijn geweest en PBM’s hebben verspreid, worden drie mogelijkheden overwogen: levering door de taskforce via het ministerie van Volksgezondheid; als dit niet voldoende is, zal de federale politie zelf PBM’s bestellen en zullen er openbare aanbestedingen worden uitgeschreven; tot slot, maar als alternatief en als het echt nodig is, zal de lancering van een eigen markt worden overwogen.
  3. WIE (moet PBM’s dragen)? WANNEER (moet je deze PBM’s dragen)? en HOE (moet je ze dragen)? Er is hierover een risicoanalyse opgesteld en deze wordt na het onderhandelingscomité ter overleg voorgelegd op het hoog overlegcomité. De overheid weigert om personeelsleden systematisch met FFP2-maskers uit te rusten, maar zal dat wel doen met FFP1-maskers.

Op basis van het bovenstaande hebben de drie organisaties besloten om de overheid nog even tijd te geven (tot dinsdagnamiddag) en schorsen zij de stakingsaanzegging.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..