Syndicale mededeling in gemeenschappelijk front

01.04.2020

Vandaag is er een bijzondere vergadering van het HOC gehouden met als enig agendapunt een presentatie van Dr. Pardon van de Risk Management Group over de types van mondmaskers en hun gepast gebruik.
De presentatie van Dr. Pardon, en dus ook die van de overheid, kan worden samengevat als volgt: “Vanwege het gebrek aan beschermende uitrusting willen we het politiepersoneel niet erkennen als een essentiële categorie, en daarom een prioriteit voor dit soort uitrusting. ».
In vergelijking met onze verwachtingen is de conclusie van dit dringend HOC totaal onbevredigend. Geen enkele efficiënte/aanvaardbare oplossing werd door de overheid voorgesteld.
ACV OD, NSPV en VSOA Politie hebben dus een stakingsaanzegging ingediend.
Wij wensen dat de overheid haar standpunt heroverweegt en toegeeft dat politiepersoneel inderdaad een prioritaire beroepscategorie is.
Wij wensen vervolgens een debat over de manier waarop onze collega’s goed kunnen worden uitgerust en over de beoogde timing om tot een adequate uitrusting te komen.
Tot slot willen wij de modaliteiten voor het gebruik van deze uitrusting bespreken.
Omwille van de vele problemen bij de correcte toepassing van de nota CG-2020/1484 van 20/03/2020, zowel bij de federale als bij de lokale politie, heeft het gemeenschappelijk front besloten om:

  1. Een identieke stakingsaanzegging in te dienen voor de lokale politiediensten als deze aanzegging op een niet bevredigende manier worden afgehandeld;
  2. Een stakingsaanzegging in te dienen voor iedere aparte entiteit die bovenstaande nota niet respecteert.
    We herinneren de overheid aan de leeftijdspiramide binnen onze sector, wat betekent dat de gemiddelde leeftijd van het politiepersoneel in deze sector in het midden van de doelgroep ligt.
    Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de vakorganisaties van onze sector op geen enkele manier het recht van een andere beroepsgroep op de essentiële elementen van bescherming willen ontnemen, maar het is duidelijk dat we de leden van het politiepersoneel moeten verdedigen die een zelfde essentieel onderdeel vormen van deze Covid-19 oorlog (dixit verschillende politieke verantwoordelijken).

Uiteindelijk zou naast de politieagenten die beschermd moeten worden, de hele bevolking iets beter beschermd zijn, omdat een politieagent tijdens de hele werkdag veel burgers tegenkomt, en wordt bij een gebrek aan een masker, een mogelijke verspreider van de ziekte.
Deze aanzegging beoogt alle personeelsleden van de FEDERALE POLITIE behalve voor degene waar er reeds een stakingsaanzegging voor loopt.
De staking zal aanvangen op 12/04/2020 om 00:01 uur en lopen tot 19/04/2020 om 23:59 uur.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..