Syndicale premie – duplicaten : belangrijk bericht

art1

BERICHT – SYNDICALE PREMIE

De procedure inzake het aanvragen van een duplicaat voor aanvraag van de syndicale premie is gewijzigd.

De leden die geen aanvraagformulier syndicale premie hebben ontvangen, of die het verloren zijn, of die vaststellen dat er structurele fouten op het formulier staan, dienen een “verklaring op eer” op te stellen en dit te sturen aan :

“VSOA – Dst syndicale premie – Lang Levenstraat 27-29 te 1050 Brussel”.

Die dienst zal deze aanvragen dan overmaken aan de Kanselarij van de Eerste Minister, Commissie van de Vakbondspremies, het enige orgaan dat wettelijk bevoegd is om te beslissen over de uitbetaling aan de aanvrager.

U begrijpt dat deze nieuwe procedure – die wij als syndicaat niet hebben gewenst – de uitbetaling van de syndicale premie aan die betrokken personen aanzienlijk zal vertragen.

Voorbeeld van een verklaring op eer : Syndicale premie

Vincent’s

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..