Sypol.be gaat naar de Raad van State tegen het sectoraal akkoord …

08.09.2019

In een mededeling op hun site kondigt Sypol.be een beroep aan tegen het sectoraal akkoord 2018, inclusief de maaltijdcheques waarvan IEDEREEN zal kunnen genieten binnen onze sector.

Wij vinden het noodzakelijk om deze mededeling onmiddellijk te corrigeren gezien de fouten – omwille van het feit dat men vrij gaat interpreteren en niet heeft deelgenomen aan deze onderhandelingen die twee jaar hebben geduurd – m.b.t. de essentie: het ging niet over het herwaarderen van sommige loonschalen, maar wel degelijk over het CORRIGEREN ervan en ze (terug) af te stemmen op de referentieschalen van het openbaar ambt.

Want: VOORALEER ze op te waarderen, diende men ze eerst te CORRIGEREN! Dit lijkt ons evident!

We stellen echter vast dat hun volledige argumentatie gebaseerd is misbruik van het woord “gerevaloriseerd” en vervolgens suggereert dat er sprake is van “discriminatie” omdat niet alle schalen werden “geherwaardeerd…”.

Diegenen die het dossier kennen, weten dat bepaalde weddeschalen helemaal niet hoefden gecorrigeerd te worden omdat ze t.o.v. de referentieschalen zeer gunstig waren. (bv. de weddeschalen CP en de personeelsleden van het CALog niveau A) Andere schalen – die nu vervat zijn in het sectoraal akkoord – hadden t.o.v. van deze referentieschalen een negatief (sommigen zelfs een betrekkelijk groot) verschil en waren dus dringend aan een correctie toe.

VSOA Politie heeft zomaar geen carte blanche gegeven, maar heeft een akkoord met opmerkingen en voorwaarden overgemaakt aan de overheid. Om volledig te zijn, had het Sypol.be gesierd dit document – dat deel uitmaakt van het protocol – eveneens toe te voegen aan hun communicatie. Wij hebben onze opmerkingen destijds transparant gecommuniceerd. Wij nodigen u uit om ze zeker eens te lezen.

In ieder geval is het duidelijk voor het VSOA Politie dat de correctie slechts een eerste stap is en dat de volgende regering werk zal moeten maken van de aantrekkelijkheid van de job, waaronder de herwaardering van de weddeschalen. Dit staat ook zo vermeld in ons eisenbundel.

Het VSOA Politie herinnert eraan dat Sypol.be – voor de officieren die voor de hervorming geen preferentiële pensioenleeftijd hadden – ook een beroep had ingediend, met als gevolg dat de verworven rechten van alle andere politieambtenaren werden vernietigd (Arrest 103/2014) … MAAR DAAR ZELF UITEINDELIJK NIETS MEE BEREIKT HEBBEN, behalve dat meer dan 40.000 collega’s hun verworven rechten in rook zagen opgaan.

Heeft deze beroepsprocedure een kans op slagen? Wij hebben uiteraard geen glazen bol omdat het een juridische discussie betreft waar het syndicalisme zijn plaats niet in heeft. De Raad van State heeft reeds in de voorziene procedure voor de publicatie van dit sectoraal akkoord in het staatsblad zijn akkoord gegeven aan de overheid.

VSOA Politie heeft een akkoord met opmerkingen en voorwaarden getekend, gekoppeld aan het eindresultaat van deze lange onderhandelingen. Tot het tegendeel bewezen is zijn er geen bijkomende elementen waardoor we het sectoraal akkoord in twijfel zouden trekken of bekritiseren. Zeker nu niet, aangezien de overheid haar afspraken heeft nagekomen door reeds in juli de weddeschalen B4 en B5 aan te passen en eveneens heeft bevestigd dat de correcties voor andere weddeschalen en de invoering van het systeem van maaltijdcheques zullen volgen.

VSOA Politie staat voor eerlijke en correcte informatie!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..