Tekort aan politiemensen door quotum van de regering

Persmededeling – 03 oktober 2011

Tekort aan politiemensen door quotum van de regering

VSOA Politie vraagt de federale regering dringend meer geld uit te trekken voor aanwervingen bij de politie. Er zijn voldoende kandidaten, maar de regering legt een quotum op van 1.000 rekruten per jaar en dat is te weinig om de reeds opgebouwde tekorten van de voorbije jaren en de pensioneringsgolf van de komende jaren op te kunnen vangen.

Tekort aan personeel op zowel lokaal als federaal vlak

Vooral bij de grote lokale eenheden en ook bij sommige afdelingen van de federale politie wordt het personeelstekort nijpend. Bijvoorbeeld dreigt bij de wegpolitie een ernstig tekort want tegen 2014 gaat 30 procent van de mensen er met pensioen ; bij de federale gerechtelijke politie is de scheefgroei nog veel groter.

Besparingen

Wij wensen daarbij te benadrukken dat het tekort aan politiemensen niet te wijten is aan de pensioneringsgolf zelf, maar wel aan het quotum dat de regering oplegt voor de instroom van nieuwe politiemensen. De regering bespaart hier immers al jaren op. De federale politieraad zegt nochtans dat we 1.450 nieuwe politiemensen per jaar nodig hebben om de gepensioneerden te kunnen vervangen.

Voldoende kandidaten

Er zijn kandidaten genoeg voor een job bij de politie : dit jaar hebben zich 13.000 mensen ingeschreven voor het examen, van wie tien procent geslaagd was. Door het quotum van de regering mogen echter slechts 1.000 van hen deelnemen aan de opleiding. De andere 300 worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Dat er dus te weinig kandidaten zouden zijn, of dat de ingangsproeven te streng zouden zijn, is een fabel !

Wij vragen als vakbond dat de federale regering (de oude of de nieuwe) nu het licht op groen zet voor meer budget zodat er bij de politie nu kan worden aangeworven !

100 extra beloofde Militairen komen er niet !

In het sectoraal akkoord 2010-2011 werden er 100 extra militairen beloofd dewelke de capaciteitsproblemen dienden te verlichten in Brussel. Uit recente cijfers blijkt echter dat er slechts 77 kandidaten waren, en dat er slechts 15 slaagden in de ingangsproeven.

Wij vragen dan ook dat de budgetten die voor deze operatie voorzien waren, onmiddellijk zouden geïnvesteerd worden in het aanwerven van bijkomende rekruten dewelke reeds slaagden in de ingangsproeven.

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter
Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..