Terreuralarm niveau 3 : Is het inzetten van nog meer militairen de oplossing ? Nee ! VSOA Politie pleit voor STRUCTURELE maatregelen

militairen


Zaventem, 24 januari 2015

Wij hebben via de media vernomen dat het terreuralarm op het niveau 3 wordt verlengd tot 9 februari. Ook vernemen we via de media dat er wordt gepleit om nog meer militairen in te zetten in het straatbeeld. VSOA Politie is geen voorstander om militairen in het straatbeeld in te zetten in de huidige omstandigheden, en betwijfelt sterk of men voor de burgers daarmee een “veiligheidsgevoel” creëert.

Wij pleiten om dringend structurele maatregelen te nemen teneinde de tekorten qua middelen en manschappen bij de politiediensten op te lossen. Zo heeft de vorige regering de voorbije jaren 100 miljoen euro bespaard op de Federale Politie. Zo kondigde ook de huidige regering een extra besparing aan voor de Federale Politie, en een vermindering van het aantal rekruten terwijl men reeds bij de geïntegreerde politie met een tekort kamt van zo’n 3000 effectieven !

Dat men nu opnieuw zou investeren in de veiligheidsdiensten d.m.v. een punctuele maatregel, en een reservekas van 300 miljoen daarvoor zou aanspreken is natuurlijk een rad voor de ogen draaien. Het komt er enerzijds op neer dat men een deel zou teruggeven wat men de voorbije jaren heeft afgenomen… Anderzijds is er totaal geen sprake van een structurele maatregel zodat ook de politiediensten in de komende jaren opnieuw zou kunnen rekenen op extra budget om de opgelopen schade qua logistieke middelen en personeelsformatie opnieuw in te halen.

Wij dringen er dan ook op aan bij de politieke overheden dat de nodige initiatieven zullen genomen worden op korte termijn zodat de veiligheid van ons land, maar in het bijzonder de efficiëntie van onze politiemensen kan gegarandeerd worden.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..