Tijdens de hoorzitting van de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie van dinsdag 7 juli 2020 hebben wij volgende aanbevelingen gedaan:

10.07.2020

Op het niveau van Binnenlandse Zaken:

– Uitvoering van de eerder genomen engagementen m.b.t. de verbetering van de rechtspositie van de politieambtenaren die slachtoffer van geweld zijn.

– Een bijzondere juridische bescherming voor bijzondere interventieprocedures.

– De uitvoering van ALLE (72) aanbevelingen van de werkgroep preventie.- Het voorzien van alle nodige beschermingsmiddelen waardoor politiemensen hun taken in alle veiligheid kunnen uitvoeren.

– Een volledige en correcte registratie van het aantal feiten.- Een uitbreiding van de verzekering zodat supplementen (RIZIV tarief) – in het kader van gewelddossiers en arbeidsongevallen – nooit ten laste van het slachtoffer vallen.

– Een afdoende en reële toepassing van het draaiboek en omzendbrief, m.b.t. juridische en administratieve bijstand, erkenning arbeidsongevallen, vergoeden van alle (medische) kosten, opvang en psychologische bijstand slachtoffers, enz …

Op het niveau van Justitie:

– Het verder uitwerken van het bestaande wetsvoorstel waarbij geweld tegen politie (en andere gezagsdragers) wordt aanzien als verzwarende omstandigheid.

– Potentiële daders dienen afgeschrikt te worden door niet alleen de straffen te verzwaren maar door effectieve straffen op te leggen, in welke vorm dan ook, straffen die de daders werkelijk voelen. Een lik op stuk beleid!

– De schade, zowel van het slachtoffer en familie zelf, als van de politiezone of eenheid, dient steeds verhaald te worden op de dader.

– Een strenge aanpak van de valse klachten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..