Topman Comié P betrokken bij promoties secretaresses Koekelberg ?

Brussel, 05/10/2008

TOPMAN COMITE P BETROKKEN BIJ PROMOTIES SECRETARESSES KOEKELBERG ?

De Heer Frank Schuermans dient zich openlijk te verontschuldigen bij de families Russo en Lejeune !!!

In de zaterdageditie van Het Laatste Nieuws verscheen een artikel waarbij melding gemaakt werd dat een topman van het Comité P, de heer Frank Schuermans, in 2002 zou betrokken geweest zijn bij een eerste onrechtmatige promotie van de dames Ricourt en Savonet, secretaressen van huidig Commissaris Generaal Koekelberg.

VSOA Politie wenst zich niet in te laten met de grond van deze zaak. Het komt het Parlement toe, als rechtstreeks gezagsorgaan van het Comité P om hierin een onderzoek te bevelen. We stellen ons wel de vraag wie dergelijk onderzoek zal uitvoeren, nu blijkt dat een verantwoordelijke van de allerhoogste onderzoeksinstantie m.b.t. de politie, zelf in een ongunstig daglicht komt te staan.

Wat ons nog meer dan de grond van de zaak choqueerde in het bewuste krantenartikel, was feit dat uit een gepubliceerd mailbericht van 2003 blijkt dat de heer Schuermans, thans raadsheer bij het Comité P en destijds kabinetsmedewerker op begroting, het onderwerp van zijn mededeling aan de heer Koekelberg betitelde met “dossier Julie en Melissa”.

Van iemand met een dergelijk belangrijke maatschappelijke positie (toen en nu) zou men veel meer fatsoen en waardigheid mogen verwachten. Het is een ongehoorde schande dat iemand van dat niveau dergelijke betiteling durft te gebruiken. Hiervoor bestaat geen enkel pardon. Hoe moeten de familieleden van de slachtoffers van Marc Dutroux zich voelen, wanneer zij vandaag lezen dat iemand in dergelijke positie de naam van hun kinderen gebruikte om op spottende wijze een dossier te betitelen.

Nog voor een eventueel onderzoek ten gronde in deze zaak zou de heer Schuermans best een boetekleed aantrekken en zich openlijk moeten verontschuldigen ten aanzien van de families Lejeune en Russo.

VSOA Politie wenst daarenboven te stellen dat, ongeacht of de heer Schuermans in deze zaak ten gronde iets kan verweten worden, het eenvoudige feit de naam van Julie en Melissa op dergelijk onaanvaardbare wijze te gebruiken, betrokkene ongeschikt maakt voor de functie die hij thans uitoefent. Immers in die functie dient betrokkene te waken over de correcte naleving van de deontologische waarden en normen die aan elke politieambtenaar opgelegd worden en waarin het absolute respect voor ieder mens, alsook het absolute respect voor de fysieke en morele integriteit van elke burger centraal staan.

Jan Schonkeren
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..