Twee aanhoudingen bij SPC Brussel : Nieuwe feiten van zinloos en onaanvaardbaar geweld

justitiepaleis


Zaventem, 17 maart 2014

Wij hebben dit weekend kennis genomen van de aanhouding van twee personeelsleden van de SPC Brussel, voor feiten van nodeloos geweld die voor ons onaanvaardbaar zijn (steunende op de elementen die ons werden aangereikt).

De onderzoeksrechter besloot om, na verhoor van de betrokken personeelsleden, hen aan te houden. Het lijkt er dan ook op dat er voldoende bezwarend bewijs is vastgesteld.  De raadkamer zal uiteindelijk oordelen of de aanhouding al dan niet bevestigd wordt.

Het moet duidelijk zijn dat het VSOA-Politie – dewelke dagdagelijks inspanningen levert om het geweld tegen politieambtenaren te doen indijken – deze feiten die de andere 48000 politieambtenaren in een slecht daglicht plaatsen, sterk betreurt.  Het geeft eveneens voeding aan de Franstalige liga voor de rechten van de mens, die ons graag wil laten geloven dat men over een fenomeen spreekt, terwijl het over een viertal feiten gaat op 10.000.000. interventies per jaar.

Hoe dan ook, na het recent vonnis ,naar aanleiding van het dossier daterende uit 2008 waarbij er ongeoorloofd geweld werd gebruikt bij SPC Brussel, vraagt het VSOA-Politie aan de politieoverheden om een dringende audit uit te voeren.  Dit met twee doelstellingen : bepalen van de reikwijdte en de mogelijke oorzaken van de problemen; aan te tonen dat de rest van de personeelsleden zich van deze praktijken distantieert.

Vervolgens zal het VSOA-Politie er op aandringen dat de werkprocedures worden aangepast waarbij er een betere encadrering wordt voorzien – en vooral aanwezig op het terrein, waardoor de jonge collega’s die pas aan hun loopbaan starten, evolueren in de goede richting in een omgeving die niet de gemakkelijkste is

Vincent Gilles                    Vincent Houssin
Président National             Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                 +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..