12.08.2019

U bent statutair CALog personeelslid en…

U bent statutair CALog personeelslid en…

… op datum van de inwerkingtreding van het K.B. van 20.06.2019 in uitvoering van het sectoraal akkoord, heeft u minder dan 6 jaar (dus vanaf 02.07.2013) geleden sociale promotie gemaakt

EN

… u heeft op 01.07.2019 een herinschaling bij overgangsmaatregel bekomen in een hogere weddeschaal van uw nieuw niveau (na te kijken bij uw personeelsdienst of op uw weddefiche), met een verschil van minimum 1.000 € in vergelijking met uw vorige schaal.

Dit is dan belangrijk voor u:

  1. Door deze inschaling in een hogere weddeschaal verliest u het recht op de competentietoelage, die in september 2019 zal uitbetaald worden;
  2. Deze situatie werd echter gecreëerd buiten uw wil (wetswijziging). U behoudt het recht op de competentietoelage indien u zich inschrijft voor een nieuwe gecertificeerde opleiding uiterlijk vóór 31-08-2019!
    Deze inschrijving zal dan beschouwd worden als een rechtmatige inschrijving tussen 01.07.2018 en 31.08.2018.


Bron
:
K.B. van 20 juni 2019
SSGPI-RIO/2019/671 van 26.06.2019

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle