Uitbesteding schoonmaak gebouwen Federale Politie!

Tijdens het Hoger Overleg Comité van woensdag 19.01.2011 werd door de overheid het plan voorgesteld om de schoonmaak van zijn gebouwen uit te besteden aan een externe partner.
Een eerste proefproject betreft de schoonmaak van het complex Kroontuinen en, indien goede resultaten zouden voorliggen, zal het uitgebreid worden naar een aantal andere gebouwen.
VSOA-Politie wenst haar leden op de hoogte te brengen dat de representatieve vakbonden unaniem NEEN hebben gezegd tegen dit voorstel.
De overheid neemt het antwoord van de vakbonden mee voor verder overleg met betrokken ministers.
Het standpunt van VSOA-politie is duidelijk: een uitbestedingkan alleen worden overwogen als, en slechts alleen als, de werkgelegenheid gegarandeerd is vóór, tijdens en na.
Indien de administratieve overheid in deze richting blijft doorgaan, wordt een debat over de overgangsmaatregelen onvermijdelijk EN kunnen deze voor ons slechts aanvangen als de hierboven beschreven voorwaarden eerst worden ingevuld.

VSOA-Politie neemt het ook op voor het CALogpersoneel!

Wij houden u op de hoogte van de verdere gang van zaken.

Vincent Houssin                                                                                                        Vincent Gilles
Nationaal Ondervoorzitter                                                                                         Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..