12.06.2008

Uitgangspunten van de overheid met betrekking tot het sectoraal eisenbundel

UITGANGSPUNTEN VAN DE OVERHEID M.B.T. HET SECTORALE EISENBUNDEL VAN DE VAKBONDEN.

Integrale tekst in pdf

OP BASIS VAN DEZE TEKST HEBBEN DE TWEE GROOTSTE POLITIEVAKBONDEN VSOA-POLITIE EN NSPV DE ONDERHANDEINGSTAFEL VERLATEN, IN AFWACHTING VAN BESPREKING BINNEN HUN INSTANTIES

Het Nationaal Comité van VSOA Politie zal deze tekst beoordelen op haar buitengewone zitting van woensdag 18 juni 2008.

Jan Schonkeren
Nationaal Voorzitter12

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle