09.08.2008

Uitvoerend bureau

Vincent Gilles Voorzitter voorzitter@vsoa-pol.be Gsm : 0475/304.864
       
Vincent Houssin Ondervoorzitter ondervoorzitter@vsoa-pol.be Gsm : 0485/184.952
       
Mark Rijnkens Secretaris secretaris@vsoa-pol.be Gsm : 0485/539.279
       
Robert Van Hemelrijck Penningmeester penningmeester@vsoa-pol.be Gsm : 0475/483.616
       
Manu Lispet Juridische dienst manu.lispet@vsoa-pol.be Gsm : 0486/689.593
       
Benny Sacreas Directeur DCS dir.dcs.nationaal@vsoa-pol.be Gsm : 0477/465.313
       
Luc Maesen Informatiedirecteur dir.info@vsoa-pol.be Gsm : 0486/827.170

 

 

 

 

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle