12.02.2021

Vaccinatie: de verantwoordelijken van de lokale en federale politie maken een lijst van het te vaccineren personeel

Vaccinatie: de verantwoordelijken van de lokale en federale politie maken een lijst van het te vaccineren personeel

Een positief punt dat moet worden benadrukt: de regering heeft beslist om de politie, samen met de medische wereld, prioriteit te geven in de vaccinatiestrategie.

Een negatief punt dat wij helaas betreuren: de gekozen methode (op basis van vier cumulatieve criteria) zal tot gevolg hebben dat bijna alle CALog personeelsleden en een aantal operationele collega’s uit de boot vallen. Zij zullen moeten wachten op een volgende fase in het vaccinatieproces.

Het is de federale regering die via haar Covid Taskforce de criteria heeft bepaald en deze oplegt aan de politie.

Wij vragen nogmaals aan de commissaris-generaal en de voorzitter van de VCPL om de overheid ervan te overtuigen dat alle personeelsleden van de politie gelijktijdig gevaccineerd moeten worden.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle