Vakantiegeld : Koninklijk Besluit ‘knippen&plakken’ mbt het vakantiegeld gepubliceerd

Wij hebben vrijdagnamiddag vernomen dat het befaamde “knippen en plakken” Koninklijk Besluit mbt het vakantiegeld, werd gepubliceerd in het staatsblad.

Wat is het gevolg van deze publicatie ?

Het theoretische recht (dat in werkelijkheid enkel door de burgerrechtbank kan worden uitgesproken) op de 92% vakantiegeld vanaf 2009, dat werd geopend door het arrest van de Raad van State, stopt hierbij.  De publicatie van dit Koninklijk Besluit, gezien de artikels 3 en 4 (werden eerder vernietigd )worden hersteld (gespreide betaling van de 92% naargelang de graad).

De vraag die door sommigen werd gesteld : Heeft het nog zin om de “ingebrekestellingen” nog te versturen ? Eigenlijk niet ! Om twee redenen :

–   Deze voorafgaande  ingebrekestelling was nodig om de burgerlijke zaak te kunnen starten;

–  Anderzijds was de ingebrekestelling een middel om te wegen op de onderhandelingen met de overheid. Blijkbaar was de druk (en het aantal) van de ingebrekestellingen onvoldoende om indruk te maken op de verschillende overheden. Het is eveneens duidelijk dat de actie van de andere organisaties onze strategie nodeloos heeft geparasiteerd.

De overheid had slechts enkele keuzes :

–  Niet betalen, en de woede van de politiemensen op hun dak halen;

–  De 92 % betalen vanaf 2009 voor alle kaders (wat een totaal bedrag geeft van 37 à 45 miljoen euro) en op die manier een verwachting creëren mbt Copernicus (Factuur van 450 tot 500 miljoen euro).

De overheid koos voor optie 1 …

Tevens werd de vraag gesteld waarom er geen gelijkaardige procedure zoals “copernicus” werd gestart ?

Deze procedure neemt maanden in beslag (nu zelfs nog na 8 maand, blijven er mandaten toestromen) daar waar de publicatie van het nieuwe K.B. ons slechts een kleine drie weken heeft gegeven.

De vraag die iedereen ons nu stelt : heeft het nog zin om de ingebrekestellingen te versturen ? Nee, want het theoretische recht werd door het nieuwe K.B. teniet gedaan.

Welke procedure wordt nu gevolgd ?

–  In samenspraak met de Juridische dienst en Mr. Crispyn, werd beslist om enerzijds een burgerlijke procedure in te stellen (1 personeelslid per kader);

–  En anderzijds wordt er een procedure voor de Raad van State gestart met als doel het nieuwe K.B. te laten vernietigen.

Uiteraard, gezien de procedures, zal er geduld nodig zijn voor dat er een beslissing zal vallen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Vincent Gilles  –  Vincent Houssin

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..