Vakantiegeld voor Politieambtenaren = KRACHTMETING !

Zaventem, 20 mei 2011

Vakantiegeld voor Politieambtenaren = KRACHTMETING !
Omtrent de reële overwinning van het VSOA Politie (dewelke deel uitmaakt van het Arrest 212.774 van de Raad van State , die de spreiding van de 92 % vakantiegeld – naargelang de graad en leeftijd – heeft geannuleerd) hadden de vakorganisaties dinsdagmorgen een eerste onderhandeling (voor zover we over een “onderhandeling” konden spreken) met de overheid. Woensdag namiddag volgde dan een minder officiële discussie.

Wij stellen vast dat sommige van onze partners het in eerste instantie zeer moeilijk hadden met deze overwinning (het volstaat om op hun site te gaan zien om de commentaren te lezen die – uiteraard …- de huidige situatie trachten te relativeren). Sommigen slagen er in om twee pagina’s te schrijven over deze overwinning zonder het VSOA te vernoemen …

Wij stellen vast dat diezelfden (op zijn minst de lokale afgevaardigden, maar gaat het hier niet over richtlijnen van hun top ?) nu pogen te stellen dat deze overwinning ook nadelige effecten heeft ( mbt de 57 jarige INP’s en HINP’s dewelke reeds in 2009 hun 92% kregen, zullen zij moeten terug betalen…? ) waar wij zouden voor gezorgd hebben ???

Daarom vrezen wij dat sommige organisaties deze drogreden zullen gebruiken om een protocol van akkoord te tekenen (en zich op deze manier zullen verantwoorden naar hun leden) , en zogezegd de garantie zullen verkrijgen van de overheid dat de bovenvermelde categorie van personeelsleden niet zullen moeten terug betalen (want … aanstaande woensdag 25/05 is de volgende, en normaal gezien de laatste, onderhandeling over dit dossier). En,… dit zullen verkopen als een …. « grote overwinning » ….
MOMENTEEL IS ER EEN KRACHTMETING BEZIG, waarbij alle middelen blijkbaar goed zijn om ons in diskrediet te brengen.

Zoals we woensdag namiddag reeds hebben gesteld tegenover de Kabinetschef van de Minister van Binnenlandse zaken : De tijd van “juridisme” is voorbij. Deze werd afgehandeld voor de Raad van State dewelke een uitspraak heeft gedaan die moet uitgevoerd worden. Men kan onderhandelen, maar niet over de uitvoering. Men dient simpelweg de tegoeden te betalen, temeer daar een groot aantal personeelsleden terecht aan het wachten zijn op een herstel van hun rechten. Het zou ongehoord en
onvergeeflijk zijn een teleurstelling te veroorzaken bij het personeel door sluikse juridische “trucjes” te gebruiken. Wij kunnen daarentegen een onderhandeling overwegen over de marges mbt de uitvoering.
Met betrekking tot de opmerkingen van sommige van onze partners over dit onderwerp (of over sommige van onze adviezen) :

  • Een ingebrekestelling laten betekenen door uw werkgever is nutteloos … behalve dat een dergelijke voorafgaandelijk (denk maar aan termijnen, data, …) schrijven noodzakelijk is indien u later uw rechten wil laten gelden voor een rechtbank. U andere dingen voorschotelen is voorliegen !
 
  • Een terugvordering van de 57 jarigen zou onvermijdelijk zijn … stel dat bijvoorbeeld (en zuiver hypothetisch) een onderhandeling zou leiden tot een vermindering van de Inconveniënten met 3 %; zou volgens deze theorie betekenen dat alle collega’s – indien dit KB zou verschijnen met terugwerkende kracht – deze vermindering zouden moeten terug betalen. Dit houdt juridisch geen steek !
  • Een garantie dmv een protocol dat er geen terugvorderingen zullen gebeuren voor de + 57 jarigen (zoals hierboven vermeld), rechtvaardigt geen vakbondsakkoord (handtekening) om volgende reden : voor een “pseudo bescherming” van +/- 1000 personen – dewelke en plus niets te vrezen hebben –zou men de strijd voor een eerlijk vakantiegeld van 22.000 personeelsleden opgeven …
  • Een dergelijk protocol tekenen zou misschien nog te rechtvaardigen zijn … ware het niet dat alle vakorganisaties een procedure gestart zijn waarbij de 92% wordt geëist voor de jaren 2002 tot 2008. Een spreiding aanvaarden tussen de verschillende graden voor de jaren 2009 tot 2011 is niet alleen contradictoir maar tevens ONGELOOFWAARDIG ! Of zouden sommige organisaties enkel de copernicus procedure gestart zijn om blufpoker te spelen?

Wij zijn van mening dat hetgeen wat telt, Uw belangen zijn.

Heeft u belang om de ingebrekestelling niet te versturen ?
Heeft u er belang bij om niet te reageren ?

Deze vragen hoeven geen verder antwoord.

(tekst in pdf formaat)

Vincent Gilles – Nationaal voorzitter
Vincent Houssin – Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..