Veiligheidsmaatregelen in het Brusselse openbaar vervoer – Standpunt van het VSOA Politie

art3
Enerzijds, in het kader van de genomen maatregelen om de veiligheid te verbeteren in het Brusselse openbaar vervoer, heeft de minister van Binnenlandse Zaken beslist om kandidaten een snellere aanwerving voor te stellen indien zij zich engageren om minimum 5 jaar op het Brussels Hoofdstedelijk gewest te blijven werken.

VSOA Politie begrijpt deze maatregel die evident is in het licht van de dringendheid van de situatie.

Daarnaast, gezien de budgettaire norm de jaarlijkse instroom beperkt tot 1.000 FTE, terwijl er toch tussen 1.200 en 1.300 personen jaarlijks slagen voor de selectieproeven, zijn er dus een 300 personen per jaar waarvan de inlijving uitgesteld wordt. De huidige maatregel is dus een voordeel voor deze personen die “op de bank” bleven zitten.

Toch zal het VSOA Politie geen herhaling van deze maatregel toelaten omdat  er een reëel gevaar is dat de Brusselse agglomeratie alle nieuwe politieambtenaren zal opslorpen die ook in andere politiezones en in de federale politie verwacht worden.   Het VSOA Politie is predikt voorzichtigheid teneinde de evenwaardige dienstverlening van de politie aan de bevolking over het hele land niet uit evenwicht te brengen.

Anderzijds, over de toekenning van versterkte bevoegdheden inzake veiligheid aan de agenten van de MIVB, vraagt het  VSOA Politie om de agenten van politie niet te vergeten die  – geen politieambtenaar zijnde (verschillende taken en bevoegdheden) maar dikwijls met hen verward –  helaas ook dikwijls slachtoffer van geweld zijn.

Ook hier, in de beoordeling van de versterking van de bevoegdheden van het veiligheidspersoneel MIVB moet men erover waken dat – daar ook – geen onevenwicht ontstaat dat schadelijk zou zijn voor de veiligheid van onze agenten van politie.

icon Persmededeling Maatregelen MIVB – toekomst

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter                                                Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..