Vereenvoudiging stelsel van toelagen en vergoedingen met het oog op meer transparantie

art2

Het VSOA Politie blijft zeer waakzaam !

Het Nieuwsblad publiceert volgend artikel : Mevrouw Milquet kondigt de bereidheid aan om het systeem van “premies” te herzien voor meer eenvoud en transparantie ….

Het is niet de eerste maal dat we dergelijke informatie lezen en we hebben de nervositeit kunnen vaststellen welke dit terecht teweeg bracht bij de personeelsleden die ons bevragen omtrent de reële impact en aan wat zij zich nu juist mogen verwachten… en uiteraard omtrent de aard van onze reactie.

Dit alles is niet nieuw, maar bij de lezing van het artikel stellen we vast dat het geen zoveelste terugkeer is naar het dossier “functionele verloning” EN zij onderstreept dat zij niet wil raken aan de wedde (die het element is waarop men steunt voor de berekening van het pensioen, n.v.d.r.)

Hoe dan ook, een beetje geschiedenis :

• Het protocol 235 bis van 19-09-2008 voorzag dat de overheid het concept van de functionele verloning wilde invoeren.  Het VSOA Politie tekende dit protocol voor NIET AKKOORD !  Reden van niet akkoord was dat er (terecht) door onze organisatie werd gevreesd voor een uitholling van de statutaire verworvenheden. • Mei 2010 : De term “graaicultuur” werd gelanceerd naar aanleiding van de audit in de PZ Gent. • Naar aanleiding van de studiedag te Herk de Stad (november 2010) vonden sommige leidinggevenden het nodig om de mensen op het terrein te schofferen door in de pers te vertellen dat men tot 3.000 euro extra per maand aan premies kon verdienen.  We weten allemaal dat dit niet mogelijk is maar het kwaad was geschied. • Oktober 2011 : een groot schandaal komt aan het licht in de PZ Hazodi.  De weerklank in de franstalige pers was beperkt (eens te meer blijkt de totaal verschillende aanpak van de media in de twee taalstelsel ten aanzien van de politie)

Het standpunt van het VSOA is zeer duidelijk EN Mevrouw Milquet weet het :
 – Wanneer het de bedoeling is om het systeem te vereenvoudigen;
– Wanneer het de bedoeling is om de mensen te belonen die echt operationeel (in de brede zin van het woord) werk doen, en op die manier te zorgen voor “meer blauw op straat”;
Dan is het VSOA Politie zeker bereid om daar constructief aan mee te werken.

 – Wanneer het echter de bedoeling is om, op gelijk welke manier, besparingsmaatregelen door te voeren;
– Wanneer het de bedoeling is om de terreinmensen te benadelen;
Dan zal het VSOA Politie NIET akkoord gaan tijdens het debat en HEVIG reageren !

Wij roepen onze leden dan ook op, om nog even geduld te hebben alvorens te reageren : er moet inderdaad eerst een debat komen met voorstellen op de tafel .

Indien deze voorstellen niet voldoen aan bovenvermelde criteria en basisprincipes zal er ACTIE komen!

icon Persmdedeling Hervorming vergoedingssysteem – intenties MBZ

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter                                                Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..