29.01.2010

Verloven 2010 – Belgisch voorzitterschap EU

Tijdens het OCP 263 en het HOC 93 die plaatsvonden op 27/01/10 heeft het VSOA Politie de verschillende nota’s betreffende het verbod tot nemen van jaarlijks vakantieverlof tijdens de periode van het Belgische voorzitterschap van de EU ter sprake gebracht, met als resultaat:

– Voor de Federale Politie zal de opdracht worden gegeven aan de desbetreffenbde dienstchefs de verschillende nota’s in te trekken.
– Wat betreft de lokale politie zal het nodige worden gedaan via de vaste commissie om éénzelfde richtlijn aan de zonechefs uit te vaardigen.

De personeelsleden zullen dus toch hun verlof kunnen aanvragen tijdens die periode.

Peter Vanisterbeek
Nationaal Informatiedirecteur
VSOA Politie

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle