23.02.2010

Verloven – Beleur (Belgisch Voorzitterschap Europese Unie) – UPDATE 24-02-2010

Zaventem, 24 februari 2010

Vandaag 24 februari 2010, tijdens het hoger overleg comité, heeft de overheid geprobeerd om de verloven tijdens de « Eurotop Beleur » te verbieden.
Het VSOA   POLITIE heeft kunnen bekomen dat er geen verbod op verlof zal geschieden.
Jullie kunnen dus jullie verlof opnemen zoals voorzien in het statuut, rekening houdend met de 3 hieronder vermelde periodes waar het toegestane verlof zal beperkt worden.

Van 01/07 tot 16/07 : 25% toegestaan.
Van 01/10 tot 08/10 : 10% toegestaan.
Van 09/12 tot 10/12 : 10% toegestaan.

Ieder ander verbod door de hiërarchie met betrekking tot de verlofregeling wordt hierbij opgeheven. De hogere overheid zal vanaf morgen een nota met betrekking tot deze beslissing verspreiden naar de eenheden.

Voor het personeel dat ingezet wordt voor de BELEUR operaties, alsook voor het personeel dat er indirect mee betrokken is, zal het verlof van 2010 kunnen opgenomen worden tot 31/12/2011.

Olivier Bourguignon
Voorzitter VSOA-POLITIE/BHG
Permanent gemachtigde

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle