Vermoorden van journalisten én politiemensen is een aanslag op onze democratie. Oproep aan politiek om te stoppen met besparen bij de politie.

paris


Zaventem, 8 januari 2015

Eerst en vooral wil het VSOA Politie zijn medeleven betuigen aan de Franse collega’s en hun familie. De drie collega’s werden op een laffe en kansloze manier vermoord. Eens te meer is duidelijk dat het beroep van politieman niet alleen zwaar, maar tevens zeer specifiek en gevaarlijk is.

Wanneer wij echter vaststellen hoeveel er de laatste jaren in België werd bespaard op de politie, kunnen we stellen dat het “onverantwoord niveau” overschreden is. Niettegenstaande de huidige regering aan de bevolking belooft om zwaar te investeren in de veiligheid van het land, stellen we in de praktijk de omgekeerde beweging vast. De voorbije jaren werd er bij de federale politie ….. zo’n 103 miljoen euro bespaard. Deze beweging wordt zelfs nog verdergezet door de huidige regering in 2015 met een voorziene besparing van 83 miljoen/jaar.

Weet, dat het logistieke onder het nulpunt draait, er bijna geen nieuwe investeringen kunnen worden gedaan en dat men met een totaal capaciteitstekort wordt geconfronteerd van zo’n 3000 effectieven. Sommige diensten kampen met een tekort van zo’n 10 à 20 % , men hoeft niet lang gestudeerd te hebben om te beseffen dat het ooit weer gaat mislopen.

Wij stellen ook op politiek vlak tegenstrijdige berichten vast. Waar de ene pleit om het leger in te zetten in het geval van een ernstige terreurdreiging, wordt er aan de andere kant verteld dat men het dreigingsniveau niet verhoogt en dat er geen reden is tot paniek.

Het VSOA Politie is geen voorstander van de inzet van het leger. Maar … wij pleiten om de besparingen op de politie onmiddellijk een halt toe te roepen en de opgelopen achterstand gedurende de voorbije jaren, door middel van nieuwe investeringen snel terug in te halen.

Even ter herinnering : zelfs nog de voorbije week werden we in België geconfronteerd met twee schietincidenten en een aanval op een commissariaat waarbij de daders het geweld tegenover de politiemensen totaal niet schuwen. Deze regering heeft een nultolerantie beloofd voor geweld tegen hulpverleners. Wordt het niet eens tijd dat er een prioriteit van gemaakt wordt ?

Nog niet zo lang geleden werd een wetsontwerp voorgesteld waarbij men pleitte om bepaalde politietaken te privatiseren. Waaronder … bewaking van gebouwen. Toen hebben we de boodschap meegegeven : … bezint eer je begint …

Nu stellen we vast dat – terecht – de bedreigde gemeenschappen en hun gebouwen bewaakt dienen te worden door de politie.

Wij dringen er dan ook op aan dat de nodige investeringen zullen gedaan worden op korte termijn zodat de veiligheid van ons land, maar in het bijzonder van onze politiemensen, kan gegarandeerd worden.

Zal de overheid er voor zorgen dat de risicoanalyses op een zorgvuldige manier zullen gebeuren ? Zal de overheid er voor zorgen dat de mensen zullen voorzien worden van de juiste beschermingsmiddelen ? Kan de overheid er voor zorgen dat de mensen zullen uitgerust worden met gepaste bewapening ?

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..