26.10.2020

Verplaatsingsvergoeding: de overheid komt haar afspraken alweer niet na. Vakorganisaties stappen op tijdens het hoog overlegcomité.

Verplaatsingsvergoeding: de overheid komt haar afspraken alweer niet na. Vakorganisaties stappen op tijdens het hoog overlegcomité.

Tijdens het laatste hoog overlegcomité hebben we nogmaals aan de overheid de vraag gesteld wat de stand van zaken is m.b.t. de woon-werk verplaatsingsvergoeding in het kader van Covid-19.

Deze vergoeding werd beloofd aan het openbaar ambt. Daarna heeft het ook nog heel wat moeite gekost om het ook te laten toekennen aan de geïntegreerde politie.

Groot was dan ook onze verbazing (niettegenstaande iedereen in de overtuiging was – inclusief het SSGPI – dat alles in gereedheid werd gebracht om over te kunnen gaan tot uitbetaling) toen de overheid ons tijdens het overleg meedeelde dat er een negatief advies werd uitgebracht door de Inspectie van Financiën.

Na deze zoveelste kaakslag voor het personeel, hebben de vier vakorganisaties besloten om de tafel van het hoog overlegcomité te verlaten.

De overheid heeft ons beloofd om een nieuw dossier in te dienen en er alles aan te doen zodat de gemaakte afspraken zouden nagekomen worden.

Bovendien herinneren we er ook nog eens aan, niettegenstaande de toenmalige minister van Binnenlandse zaken er niet afkerig tegenover stond, dat de toenmalige kern toch heeft beslist om ook de consumptiecheque niet toe te kennen aan het openbaar ambt. Deze beslissing werd dan maar doorgetrokken naar de geïntegreerde politie.

Alle logica is zoek. De overheid die de uitvinder en promotor is van de consumptiecheque, wil hem niet toekennen – als werkgever- aan zijn eigen personeel. Van appreciatie gesproken …

We zullen ook voor dit dossier nog eens aandringen bij de minister van Binnenlandse zaken, die deze beslissing perfect kan nemen voor de geïntegreerde politie en desnoods kan financieren met onderbenutte budgetten.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle