04.02.2008

Verplicht te sterven om zijn gelijk te halen ?

Brussel, 04/02/2008

Verplicht om te sterven om zijn gelijk te halen?

Het is met verbijstering dat wij kennis genomen hebben van het persartikel dat heden verschenen is in het dagblad “La Capitale”, betreffende de hongerstaking van een politieman, lid van het VSOA – Politie, die genoodzaakt wordt tot dergelijke extreme middelen om zijn gelijk te halen, ondanks het feit dat hij VOLLEDIG witgewassen werd van ALLE feiten die hem ten laste werden gelegd.

Na verschillende administratieve procedures, en aangezien hij volledig in het gelijk gesteld werd, moest hij terug gereïntegreerd worden binnen zijn oorspronkelijk politiekorps, zijnde de gemeente Oudergem. Na de politiehervorming werd dit politiekorps echter opgenomen in de politiezone Oudergem /Watermaal-Bosvoorde / Ukkel.

Alle stappen die werden ondernomen door het VSOA – Politie en haar advocaten, ten einde tot een oplossing te komen, bleven echter vruchteloos.

Het VSOA – Politie zal de belangen van onze collega blijven verdedigen en vraagt aan de overheid, ten spoedigste, terug te komen op haar ingenomen standpunt.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
VSOA – Politie
Gsm 0585534158

Vertaling: Marc Tielemans

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle