Vervolg Onderhandelingscomite 26/09/2012- Stakingaanzegging Calog

art1

Twee belangrijke « CALOG »-punten stonden op de agenda van het onderhandelingscomité van 26/09/2012 :

1. Planning examens sociale promotie

2. Berekening pensioen CALOG-personeel

Het eerste punt was het gevolg aan de stakingsaanzegging ingediend op 26/06/2012 en onderhandeld in het onderhandelingscomité van 05/07/2012. Deze onderhandeling heeft geleid tot een opschorting van de stakingsaanzegging, mits het naleven van de belofte om de uitgestelde proeven daadwerkelijk te organiseren, en mits het beantwoorden van onze vragen met betrekking tot de organisatie van toekomstige examens.

Dit zijn de antwoorden ontvangen op 26/09 :

Planning van de examens sociale promotie :

Het uitstellen van de organisatie van voormelde examens, ingevolge de rekrutering van meerdere INP’s voor Brussel, werd geannuleerd en de proeven konden hervat worden begin augustus.

De proeven voor Niveau C zijn afgerond.

Een reeks kandidaten voor het niveau B en het niveau A hebben reeds de persoonlijkheidstesten afgelegd.

Hierna de kalender van het vervolg en einde van de proeven die tegen eind november 2012 afgerond moeten zijn :

Niveau B :

Nederlandstaligen : 21/8 ; 22/10 ; 25/10 + 4 data in november

Franstaligen : 20/8 ; 23/8 ; 22/10 ; 25/10 + einde van de proeven tegen eind november

Niveau A :

Nederlandstaligen : 24/9 ; 26/9 ; 27/9  + 2 data in oktober

Franstaligen : 27/9 ; 18/10 ; 24/10 ; 27/10

Wij hadden eveneens de overheid geïnterpelleerd over de toekomstige organisatie van de examens. Wij hebben kunnen bekomen dat wij vrij snel een antwoord zullen ontvangen (zeker en vast tegen het einde van het jaar), om de quota en data van toekomstige examens te kunnen vastleggen.

Berekening pensioen CALOG-personeel :

Deze punt had betrekking op het in aanmerking nemen van de competentietoelagen bij de berekening van het pensioen voor de CALOG-rechthebbende.

Het protocol bereikt , onder druk van het VSOA Politie, tijdens de Diegem-akkoorden in 2006 was nog steeds niet omgezet in een wettekst.

Tijdens de onderhandeling van heden heeft de overheid ons meegedeeld dat dit geconcretiseerd zal worden in een toekomstige wettekst.
Een retroactieve bepaling zou voorzien worden voor de personen die reeds met pensioen vertrokken zijn.

Het VSOA Politie zal waakzaam blijven  inzake de ontwikkeling van bovenvermelde beloftes.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..