Vivaldi heeft geen respect voor de politie

28.11.2022

Vooreerst wensen wij alle collega’s bedanken voor de massale aanwezigheid.

Vandaag hadden we na de manifestatie een onderhoud met de premier, de minister van Justitie, en de minister van Binnenlandse Zaken.

M.b.t. de eerdere beloftes rond het geweld tegen de politie, bevestigt deze regering de volgende engagementen:

  • Versnelde doorvoer van de artikelen van het vernieuwde strafwetboek m.b.t. het geweld tegen politie en hulpdiensten.
  • Het zwaarder bestraffen van weerspannigheid, en ook hierover geen zaken meer te seponeren.
  • Het aanstellen van een referentiemagistraat per parket.
  • Het beter bijstaan – zowel administratief als juridisch – van slachtoffers van dit geweld.

De toekomst zal het uitwijzen wat men daar werkelijk in de praktijk zal van uitvoeren…

M.b.t. het sectoraal akkoord en de NAVAP-regeling:

De premier zegt dat de voltallige regering heeft beslist dat het sectoraal akkoord gespreid zal uitgevoerd worden, en dat de afbouw van de NAVAP-regeling hieraan wordt gekoppeld. De premier bevestigt dat op deze beslissing niet meer wordt gekomen!

Niettegenstaande het protocolakkoord, getekend door zowel Binnenlandse Zaken als Justitie getekend werd, ontkent men dat Justitie dit document ooit zou getekend hebben…

Het respect dat gevraagd wordt voor de politie, alsook het respect voor afgesloten akkoorden wordt op deze manier beantwoord met een symbolische middelvinger!

Meer nog, men beweert dat het afgesloten protocolakkoord niet het groene licht had van de kern, in het bijzonder m.b.t. de NAVAP-regeling, waarbij men schaamteloos de politieke spelletjes verderzet.

Blijkbaar was het signaal van vandaag aan deze regering van 12.000 collega’s in de Brusselse straten onvoldoende! Maar het feitelijk mandaat voor de vakorganisaties van de achterban is des te duidelijker.

Het respect van de VIVALDI-regering voor de politie is ver te zoeken.

Binnenkort worden dan ook opnieuw punctuele maar hardere acties gepland!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..