Volgens het Comité P zijn er te veel toelagen en vergoedingen bij de politie. Dat ze eerst vóór hun eigen deur vegen!

post_img_3

Zaventem, 18 september 2012 – Persbericht

Volgens het Comité P zijn er te veel toelagen en vergoedingen bij de politie. Dat ze eerst vóór hun eigen deur vegen!

Met verbijstering neemt het VSOA-Politie kennis van de laatste mededeling van het Comité P, die stelt dat politieambtenaren hun inkomsten met duizenden Euro’s verhogen dankzij de binnen onze sector bestaande toelagen en vergoedingen. Er zouden door dit systeem van toelagen en vergoedingen grote verschillen bestaan tussen de verschillende zones en zelfs tussen de personeelsleden van een zelfde zone. Door dit systeem van toelagen en vergoedingen zouden er zelfs misbruiken ontstaan en zou het mogelijk zijn om sommige toelagen en vergoedingen onterecht toe te kennen. Zij beweren dat een politieambtenaar bijna 1/5 van zijn inkomsten door dit systeem zou verdienen.

De directie van het Comité P heeft wederom een mededeling de wereld ingestuurd zonder enige bijkomende uitleg.

Er is een uitleg:

· Indien er 62 toelagen en vergoedingen binnen de politie sector bestaan, vallen 45 er van onder het overgangstatuut. politieambtenaren die na 2001 in dienst gekomen zijn, hebben er geen recht op aangezien deze overgangstoelagen en vergoedingen streven naar het behouden van voorafgaande inkomsten aan de hervorming;

· De overblijvende toelagen en vergoedingen dienen voor de terugbetaling van opgelopen onkosten (schikking eveneens getroffen in de rest van het Openbaar Ambt) EN voor het compenseren van onregelmatige diensten (zoals reeds van toepassing in andere sectoren met continudienst).

Politiemannen verdienen dus geen duizenden Euro’s door dit systeem van toelagen en vergoedingen. Ze krijgen enkel ofwel de terugbetaling van hun werkingskosten, ofwel de compensatie voor de nadelen – eigen aan de moeilijke taak van een politieman – op het terrein. Daarnaast bestaat er een schikking die elke cumulatie verhindert: er zal nooit een politieambtenaar zijn die alle vergoedingen samen zal krijgen.

Indien er verschillen bestaan tussen politiezones is dit niet meer dan logisch. Is een zone zoals Brussel-Elsene inzake overuren, weekenduren en nachturen te vergelijken met een zone zoals Luxemburg-Zuid? Natuurlijk niet.

Indien er verschillen bestaan tussen personeelsleden is het hoofdzakelijk te wijten aan de verschillende functies. Een politieman, steeds belast met administratieve taken, kan onmogelijk beweren dat hij dezelfde nacht/weekend-vergoedingen krijgt als zijn collega in Interventiedienst.

Het is best mogelijk dat politieambtenaren (vooral de jongste, en dit is te wijten aan het feit dat ze tot de laagste salarisschalen behoren, en dat ze een interventiedienst presteren) misschien 1/5 van hun inkomsten gepaard zien gaan met nacht/weekend vergoedingen… maar het gaat eigenlijk over een juiste en correcte tegemoetkoming voor de weekends gepresteerd ten dienste van de bevolking (in plaats van hobby’s en familiale bezigheden) of nachtpatrouille (in plaats van lekker in bed te liggen).

Indien er misbruik is, moet het opgevolgd worden. Indien er fouten zijn, moeten die rechtgetrokken worden. Wij herinneren jullie eraan dat, in het kader van het HAZODI-schandaal, niet de personeelsleden van het terrein betrokken waren, maar wel de kaderleden.

Om het eerste aspect van het standpunt van het VSOA Politie af te sluiten, moet men enkel vaststellen dat de directieleden van het Comité P eerst en vooral vóór hun eigen deur dienen te vegen, aangezien dat het algemeen geweten is:

· dat de leden van deze controledienst goed bedeeld zijn wat toelagen en vergoedingen betreft (herinnert u zich de polemiek omtrent “reizen”?);

· dat de leden van deze controledienst gratis toegang krijgen tot een aanstelling in de hogere graad.

Dit even verduidelijkt, moeten wij vaststellen dat het Comité P enkel een politiek klankbord is en dit is toch een pijnlijke vaststelling, aangezien huidige reactie perfect overeenkomt met de mededeling van de Minister van Binnenlandse zaken om het dossier “functionele verloning” opnieuw op tafel te leggen.

Jullie moeten weten dat dit eigenlijk reeds een tweede poging is om het toelage – en vergoedingssysteem van de sector op een onhandige wijze te veranderen.

De eerste poging was in 2009. Onder het mom van gerechtigheid had men eigenlijk een besparing op het oog, maar dan vooral door geld af te nemen van de ene (leden van diensten op het terrein) om te zorgen voor bijkomende inkomsten voor anderen (voornamelijk kaderleden) en dit onder het mom van een functionele verloning. Enkel het VSOA Politie heeft dit concept geweigerd, dat dan ook nooit het daglicht gezien heeft.

In deze kwestie ontkent Mevrouw de Minister enige slechte bedoeling. Maar hier is het Comité P niet uitgekomen om deze zienswijze te ondersteunenn. Hier voelt het aan als oplichterij.

Het VSOA Politie zal dus heel voorzichtig zijn als het debat opgestart wordt omtrent deze tweede poging “functionele verloning”.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter +32475304864

Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..