Vonnis politierechter te Vilvoorde over het ongeval in de politiezone AMOW in 2009 – De beste stuurlui staan aan wal

post_img_3
Zaventem, 08 september 2013

Wij nemen kennis van het vonnis van een politierechter uit Vilvoorde die stelt dat 2 politieagenten nalatig zijn geweest in het onderhoud van hun combi en bijgevolg beiden aansprakelijk zijn voor een zwaar ongeval waarin zijn in 2009 betrokken waren.
Ook de politiezone werd ingevolge voornoemd vonnis aansprakelijk gesteld.
Volgens de rechter was er sprake van een “bijzonder slecht onderhoud van het voertuig” en wijst de extreme sleet op nalatigheid.

Tevens nemen wij met verbazing kennis van de uitspraken van de burgemeester van deze politiezone, welke stelt dat niet alleen zijn bestuur maar ook de agenten verantwoordelijk zijn.
De politiezone AMOW kondigde aan in beroep te zullen gaan met als argumentatie dat de betrokken inspecteurs zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.
U leest het goed : men probeert een loopje te nemen met de eindverantwoordelijkheid.

Het profiel van de autobanden van de bewuste combi was 0 mm. Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat zulks een toestand niet plotseling komt maar, zoals de rechter terecht stelt, het gevolg is van een bijzonder slecht onderhoud van het voertuig.
De werkgever, met in dit geval de voorzitter van het Politiecollege of één der burgemeesters als eindverantwoordelijke, welke ontegensprekelijk verantwoordelijk is voor de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen, verstopt zich hier op een laffe manier achter zijn verantwoordelijkheid en buit ons inzien de gerechtelijke procedure uit ten nadele van zijn werknemers. Dit terwijl hij echter zelf hoofdelijk verantwoordelijk kan worden gesteld.

In een politiezone met een 24hr-interventiedienst, zoals de politiezone AMOW, wordt dit voertuig door drie verschillende shiften per dag gebruikt.
De betrokken collega’s, op weg naar een dringende interventie waarover geen enkele twijfel bestaat, waren dus de pechvolgels met bijzonder ernstig lichamelijk letsel als gevolg.
Zeker gezien voor hen verschillende andere collega’s het voertuig hebben gebruikt en de toestand van het voertuig blijkbaar nooit door hen of de zone werd gecontroleerd.

Een knap staaltje van secundaire victimisering als u het ons vraagt.

Wij roepen, ingevolge dit vonnis, dan ook alle personeelsleden op om wanneer hun dienstvoertuig niet meer rijvaardig blijkt, om ons dit te melden op ons meldpunt.

Maar door te focussen op de goede staat van de banden, vergeet men dat politievoertuigen, ook met goede banden en in goede staat, geen gewone voertuigen zijn (vermogen, massa, speciale apparatuur & lading, …).
Het besturen van zulks een voertuig vereist speciale cursussen,  waar het VSOA-Politie reeds verschillende jaren naar vraagt.

Het VSOA Politie zal de Minister van Binnenlandse Zaken hierover opnieuw  interpelleren, zodat de vormingen inzake het besturen van een snel voertuig zo snel mogelijk worden in plaats gesteld, en dit voor alle politieagenten.

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..