Vonnis rechtbank Eerste Aanleg te Brussel inzake vakantiegeld operationeel kader

Zaventem, 1 oktober 2010

Syndicale info
Vonnis rechtbank Eerste Aanleg te Brussel inzake vakantiegeld operationeel kader
(procedure ingeleid door Sypol.be)
“U hebt, net als wij, kennis gekregen van het vonnis in de procedure die enkele jaren geleden door Sypol.be werd aangespannen inzake het vakantiegeld voor het operationeel kader van de politie.
Wij feliciteren Sypol.be om op dergelijke manier te hebben meegewerkt aan het collectieve belang.

Het betreft evenwel slechts een eerste stap. De Staat kan nog steeds in beroep gaan tegen deze uitspraak en gezien het belang (enkele honderden miljoenen die bugettair niet voorzien waren) twijfelt men er niet aan dat beroep zal worden aangetekend.

Dat betekent dat er nog een lange weg af te leggen is, zonder zekerheid van behoud van het voordeel dat nu bekomen is op basis van dit vonnis….

Als de Staat beroep aantekent tegen deze uitspraak, zullen wij wat ons betreft, een nationale stakingsaanzegging indienen om de politieke overheid te verplichten om terug aan de onderhandelingstafel plaat te nemen teneinde een debat – dat naar wij hopen constructief zal verlopen om nog langere wachttijden te vermijden – te voeren betreffende de ongelijkheid tussen leden van het operationeel kader en het Calog inzake berekening van het vakantiegeld. Ongelijkheid die door onze organisatie altijd werd verkondigd zonder daarvoor naar het gerecht te stappen, wat totaal nutteloos zou zijn geweest omdat Sypol.be dit reeds had gedaan.

Wij houden u verder op de hoogte maar onthoud alvast dat dit nog lang kan aanslepen.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter”

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..