Ik was vroeger lid bij een andere organisatie

share

Indien u lid bent van het VSOA Politie zal de uitbetaling van de syndicale premie door ons gebeuren, zelfs indien u in het referentiejaar lid was van een andere organisatie.
U dient bij uw aanvraag de betalingsbewijzen te voegen van het bij deze organisatie betaalde lidgeld.
Let op : dit geldt enkel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond. Was u voorheen personeelslid in een privé-onderneming, dan dient u zich tot uw vorige syndicale organisatie te wenden.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle