VSOA Politie distantieert zich van iedere vorm van racisme bij de lokale politie Antwerpen

politie


Zaventem, 07 juni 2014

Via de media verneemt VSOA Politie dat collega’s van allochtone origine klacht hebben ingediend in verband met racistische feiten binnen het korps van de lokale politie Antwerpen.

Als politievakbond betreuren wij uiteraard iedere vorm van discriminatie. Politiepersoneel moet zowel burgers als collega’s gelijk behandelen, ongeacht het geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, ras, levensovertuiging of op welke grond dan ook.

Het personeel van de geïntegreerde politie is samengesteld uit een weerspiegeling van de maatschappij waar iedere collega gelijke kansen moet krijgen en op een gelijke manier moet behandeld worden. Discriminerend gedrag tussen collega’s onderling bevordert de werksfeer niet en veroorzaakt op termijn psychosociale klachten, met alle gevolgen van dien.

VSOA Politie distantieert zich van iedere vorm van racisme en discriminatie !


Vincent Gilles              Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter    Nationaal Ondervoorzitter

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..