VSOA POLITIE NEEMT NIET DEEL AAN DE NATIONALE STAKING VAN 30/01/2012, MAAR …

betoging

…DE STAKINGSAANZEGGING VOOR DE GEVANGENISSEN IS NOG STEEDS ACTIEF !!!

De nationale staking van volgende maandag met als thema « neen aan het besparingsbeleid » is het gevolg van alle maatregelen genomen door de overheid om het hoofd te bieden aan de crisis. Zonder de solidariteit uit het oog te verliezen, merken we toch op dat voor de politiesector de krachtinspanningen pas in de komende maanden zullen geleverd worden. Het ziet er naar uit dat onze statuten zwaar onder vuur zullen liggen en het VSOA-Politie acht het opportuun om onze krachten te sparen voor het gevecht binnen onze eigen sector.  Bovendien blijkt dat er een probleem van rechtsgeldigheid was met de stakingsaanzegging van het ACOD waardoor deze enkel geldt voor Hoofdstedelijk gewest en Wallonië.

MAAR … wij herinneren er wel aan dat de Nationale stakingsaanzegging  van het VSOA-Politie voor de gevangenissen nog steeds lopende is. Dat betekent dat de operationele personeelsleden, opgeroepen in een dienst « gevangenis » om stakende cipiers te vervangen, eveneens beroep kunnen doen op het stakingsrecht tot 30/01/2012 om 23:59 uur (behalve PZ Antwerpen en WPR Wvl gezien nog een andere stakingsaanzegging liep).

Hoe gaat men praktisch te werk : de personeelsleden die voorzien zijn voor de dienst “gevangenissen” om de stakende cipiers te vervangen en die willen staken, moeten dat alleen maar laten weten aan hun dienstopsteller voor aanvang dienst. De leden van het VSOA-Politie die n.a.v. deze problematiek staken, hebben uiteraard recht op de stakersvergoeding.

Het probleem van het gevangeniswezen weegt al jaren door op het sociaal leven van de personeelsleden en op de operationele capaciteit van de diverse eenheden en zones.  Het wordt tijd dat justitie hun probleem oplost.

Vincent Gilles                                                                                             Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                                                                                   Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                                                                          +32485184952

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..