Wat is er meer intimiderend? Een getekend akkoord niet nakomen, leugens hierover verspreiden, de politie viseren of betogen?

24.01.2023

Gisterenavond betoogde het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel aan de nieuwjaarsreceptie van Open VLD.

Na moeizame onderhandelingen van bijna één jaar werd er door twee van de vier vakorganisaties een akkoord getekend m.b.t. 3 onderwerpen:

  • een loonopslag vanaf 1 januari 2023
  • het respecteren van het KB NAVAP (eindeloopbaanregeling) van 2015
  • een telewerkvergoeding voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie

Dit protocolakkoord werd getekend door de minister van Binnenlandse Zaken én Justitie.

Dit akkoord werd echter door de Vivaldi regering tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 éénzijdig opgeblazen. Twee van de drie akkoorden worden zelfs helemaal niet uitgevoerd, de loonopslag wordt gespreid over drie jaren. (45-45-10%)

Dat de politie boos is en geen vertrouwen meer heeft in deze regering verbaast blijkbaar menig politici. De voorzitter van Open VLD Egbert Lachaert (een partij die staat voor vrijheid van meningsuiting) bestempelde onze betoging als intimidatie. Zelfs tijdens een interview in het VTM Nieuws kon hij het niet laten om het politiepersoneel en de vakorganisaties te schofferen met onwaarheden. Enkele van zijn oneliners zullen wij dan ook intellectueel correct corrigeren.

“De vakbonden vinden dat het normaal is om te stoppen met werken op 58 jaar, iedereen moet langer werken”

Sedert 2014 is de vervroegde pensioenleeftijd voor het operationeel politiepersoneel 63 jaar. Enkel de operationele personeelsleden die voor 10 juli 2014 een preferentiële pensioenleeftijd hadden kunnen op 58/59 jaar vervroegd instappen in een systeem van non-activiteit, dat enkel maar aantrekkelijk is indien je nog aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet. Over andere sectoren waar zelfs een gunstigere vervroegde uittrederegeling bestaat wordt uiteraard vakkundig gezwegen. Het is duidelijk dat de Open VLD enkel de politie viseert.

De spelregels wijzigen tijdens het spel is voor bepaalde Open VLD politici not done. Dit geldt blijkbaar enkel voor parlementairen en andere politici, maar niet voor het gewone werkvolk.

“De vakbonden moeten eerlijk zijn, onze begroting heeft geen geld over en op dat moment krijgen zij een loonopslag die verschillende 100-den miljoenen kost”

De regering heeft in oktober 2021 groen licht gegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken om een loonakkoord met de politie te onderhandelen. Het bedrag voor dit akkoord was op voorhand gekend. Tijdens verschillende onderhandelingscomités heeft de voorzitter (in naam van de minister van Binnenlandse Zaken) steeds geantwoord dat er geen enkel signaal was dat het budget voor het loonakkoord enig probleem stelde.

Maar onze regering heeft blijkbaar wel geld om bijvoorbeeld een deal te sluiten met het bedrijf Engie over de verlenging van de kerncentrales zonder te weten wat dit gaat kosten en wat de opbrengsten hiervan zullen zijn.

“De politie is de enige beroepsgroep die een grote opslag krijgt bovenop de index, niemand in de privésector krijgt dit”

Na meer dan 20 jaar krijgt de politie een loonopslag. Wij zijn inderdaad de enige beroepsgroep die meer dan 20 jaar niets heeft gekregen. In de privésector wordt dit jaar de indexatie ook toegekend, in één keer. En in bepaalde sectoren krijgen de werknemers terecht ook meer loon.

Egbert Lachaert spreekt van een “grote opslag”. Voor CALog medewerkers gaat dit louter over een aanpassing van hun weddeschalen aan de referentie weddeschalen binnen het openbaar ambt, niets meer of minder. Een regelrechte schande zelfs dat CALog medewerkers binnen de politie reeds jaren minder betaald krijgen dan hetzelfde niveau binnen het federaal openbaar ambt.

Premier De Croo verklaarde in het parlement dat operationele personeelsleden 2.000 euro per jaar meer krijgen. Hij verzwijgt natuurlijk dat dit bedrag bruto geïndexeerd is en dat maar liefst tot 63% terugvloeit naar de staatskas. Een operationeel personeelslid houdt er per maand amper netto 70 euro aan over. Na meer dan 20 jaar stilstand!

“Het is niet onze verantwoordelijkheid dat hier vakbonden staan die aan hun leden gezegd hebben dat er iets ging komen dat niet in de begroting was afgesproken. De deal is redelijk, ze zouden die moeten verdedigen tegenover hun leden”

In navolging van andere leugens die al verspreid werden over dit sectoraal akkoord, is dit wel de grofste leugen die wij tot nu toe al gehoord hebben.

Nog nooit werd een getekend akkoord door de twee voogdijministers niet uitgevoerd. Deze week tweette Egbert Lachaert nog “dat afspraken er zijn om na te komen”. Niet voor een sectoraal akkoord bij de politie dus, dat trouwens getekend werd door zijn eigen minister en vicepremier. En die dan nog durft te ontkennen dat hij dit getekend heeft …

Het akkoord werd inderdaad door twee vakorganisaties tegenover hun leden verdedigd, maar dan wel de deal of het akkoord zoals dit werd getekend. Dat dit akkoord achteraf wordt opgeblazen is de volle verantwoordelijkheid van deze Vivaldi regering, niet die van de vakorganisaties!

De voorzitter van Open VLD Egbert Lachaert riep in zijn nieuwjaarsspeech op om meer positief te zijn en minder te doemdenken.

Hoe kan je dit nog vragen als je belogen, bedrogen en bedot wordt door deze regering? Een regering die geen respect heeft voor de politie, woordbreuk pleegt en onbetrouwbaar is?

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..